"Tänk smart när ny elteknik byggs i skogen"

Ingen är emot nya elledningar, men gräv i första hand ned dem eller använd annan marksnål teknik, skriver Mats Blomberg. 

Land Lantbruks krönikör Mats Blomberg
"I Europa gräver man ned ledningar, varför inte göra i Sverige?", skriver Land Lantbruks krönikör Mats Blomberg. FOTO: PRIVAT

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Valrörelsen bjöd på många löften med fokus på landsbygden. En tydlig majoritet tog höjd för skogens fortsatta bidrag till bioekonomi, sysselsättning och samhällsutveckling. Bra! Men nu är det upp till bevis att löften infrias och vardagen görs enklare för skogens människor. Varje hektar skogsmark kommer att behövas för klimatomställning, virkesförsörjning och landets beredskap. Det har årets prövningar och brister visat. Omställningen måste dock gå i takt med verkligheten. Debatten om elförsörjning och höga elpriser saknar tyvärr ett perspektiv -  konsekvensen av att bygga nya överföringsledningar när tusentals hektar skog tas ur bruk.

Det är rätt häpnadsväckande att debattörer anför att det är bara att börja bygga, utan att förstå under vilka premisser markägare förhandlar. För många mark- och skogsägare kommer att drabbas hårt om man gör som man alltid har gjort. Vi, som har varit med i diskussioner med Svenska Kraftnät som ansvarig nätmyndighet, känner till inställningen. Staten vet bäst. Allt ska vara som det har varit förut. Det ska ledas ström i luftledningar med ledningsgator på upp till 70 meter. En monumental brist på respekt för miljö och egendom. Dock hörs fler röster mot denna tondövhet som statsmakten och stora nätägare hittills visat. Ingen är emot nya elledningar, men gräv i första hand ned dem eller använd annan marksnål teknik. Svaren från nätägare och politiken är ofta luddiga eller avfärdande. Magstarkt blir det när man till och med vill ”förenkla” beslutsprocesser vilket i realiteten innebär att man rundar markägarnas
möjlighet att överklaga i flera instanser. Ofta det enda kraftfulla försvar för ägandet som ges.

Intrångsersättningarna måste höjas och harmonisera med det faktiska intrånget. Dialog och samråd förbättras och krav på att använda ny markeffektiv elteknik måste införas. Vi är ett skogs- och industriland och kan dra nytta av de industriella innovationer som gjorts inom elkraftindustrin. ABB är ett lysande exempel. I Europa gräver man ned ledningar, varför inte göra i Sverige? Vi måste vara rädda om skogen. Ska den användas för annat än skogsbruk måste det vara utifrån frivilliga överenskommelser. Inte tvång. Genom god dialog med markägare och kommuner hittar man tillsammans vettiga ledningsdragningar och alternativa sätt för att minimera intrång. Då kan byggtiden säkerligen halveras. Man spar tid och pengar. Intrång som ändå sker ska kompenseras med det dubbla marknadsvärdet. Det blir ett starkare incitament för att bygga smart och minimalt. Skogen är för värdefull för att genomkorsas av nya luftledningar kors och tvärs genom Sverige. Vi måste våga tänka nytt och marksnålt.

Mats Blomberg, aktiv skogssenior

Läs mer: "Sverige är inget skövlat skogslandskap"

Läs mer: "Skogen har byggt Sverige - från skogsbete till textilmassa"