Lantbrukarna viktiga när Trelleborg inför cirkulär ekonomi

En hög grad av självförsörjning, mer återvunnet avfall, minskad klimatpåverkan och fler arbetstillfällen. Det är vad Trelleborgs kommun ser framför sig när de nu undersöker möjligheterna att införa cirkulär ekonomi. Lantbrukarna kommer att spela en viktig roll för att målen ska nås.

Trelleborg vill införa cirkulär ekonomi.
Trelleborg vill införa cirkulär ekonomi. FOTO: MOSTPHOTOS

– Vi vill undersöka möjligheterna att kunna bli självförsörjande inför en krissituation. Det är en säkerhetsanpassning att producera mycket av livsmedlen vi gör av med inom kommunen, säger Johannes Hagström som är projektledare för projektet på Trelleborgs kommun.

– Vi hoppas att det ska öka lönsamheten för producenterna och skapa fler arbetstillfällen inom kommunen. Kortare transportsträckor innebär också minskade utsläpp av växthusgaser. Vi vill bli en föregångskommun inom cirkulär ekonomi.

Lantbrukare involveras

Redan under 2019 är planerna att gå vidare med nya projekt. Inte minst handlar det om att involvera traktens lantbrukare, för de är en viktig kugge i en cirkulär ekonomi.

– Vi måste förklara för dem vad det handlar om så att de kan se fördelarna och vi vill höra med dem om några av dem kan tänka sig att ingå i pilotprojekt. Exempelvis skulle det kunna handla om att fråga privata och lokala odlare om de kan leverera potatis till äldreboenden och liknande. De kanske säger att de inte odlar så mycket som behövs. Då skulle man kunna tänka sig samarbeten mellan flera små odlare som slår sig ihop i en upphandling. Det är bland annat sådana saker vi kommer att titta på framöver.

Avsättningen även för biprodukter

Lantbrukarnas åsikter är av stor betydelse och kommunen kommer därför att ta reda på vilka problem de upplever med dagens affärsmodeller och hur dessa i så fall kan lösas.

För lantbrukarna innebär en cirkulär ekonomi inte bara om att de ska få avsättning för sina lokalproducerade råvaror utan också att få betalt för biprodukter som kanske normalt kasseras men som skulle kunna utgöra råvara i en annan del av ekonomin. Blast och andra biprodukter från skörd skulle till exempel kunna ges till djuren vid foderbrist.

Men för att vara säker på ett problem inte byts mot ett annat måste lantbrukare och andra aktörer vara med redan i planeringsstadiet i ett sådant pilotprojekt.

Kartlagt livsmedelskedjan

Konsultföretaget Sweco, som fått uppdraget av kommunen att kartlägga vilka förutsättningar som finns för att gå över till en hållbarare ekonomi, lägger i dagarna fram sin rapport.

– Vi har studerat helheten. Hur mycket mat det görs av med, livsmedelshanteringen i affärer, hur mycket som köps in och hur mycket som kastas. Vi har kartlagt livsmedelskedjan i kommunen. Vi har också tagit reda på hur stor klimatpåverkan kommunen har, säger Alastair Carruth som är projektledare på Sweco.

Först i Sverige

Hur projektet ska finansieras genom nationella bidrag och medel från EU har också varit en fråga de tittat på.

Ute i Europa finns flera liknande projekt som varit framgångsrika som i London, Amsterdam och Glasgow, men i Sverige blir Trelleborg den första kommunen som tar ett helhetsgrepp inom cirkulär ekonomi.

LÄS MER: Nu ska svenska livsmedelssektorn stärkas

LÄS MER: Fossilfritt kött - pilotprojekt på Gotland