Lavskrikemålet: Skogsstyrelsen har rätt att besluta

Enligt en färsk dom från Mark- och miljööverdomstolen har Skogsstyrelsen rätt att fatta beslut om artskyddsärenden, som i lavskrikefallen.

Skogsstyrelsen får rätt att besluta om artskyddsärenden.
Skogsstyrelsen får rätt att besluta om artskyddsärenden. FOTO: MOSTPHOTOS

En dom som kom under onsdagen från Mark- och miljööverdomstolen ger Skogsstyrelsen rätt att fatta beslut om artskyddsärenden i samband med avverkningar. Domen är vägledande i de så kallade lavskrikefallen, när det gäller beslutsfrågan.

Lavskrikefrågan ej avgjord

Men själva sakfrågan om huruvida lavskrikan ska påverka avverkningarna, ska avgöras i mark- och miljödomstolen, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

– Domarna är färska och behöver analyseras, men jag konstaterar att domstolen tycker att vi är behöriga att fatta beslut om det här. Det är bra att vi fått ett tydliggörande från högsta instans om hur ärendena ska hanteras framöver. Samtidigt får vi nu vänta ytterligare på besked i själva sakfrågan, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör.

Inom uppdraget

Skogsstyrelsen lyfter fram det domstolen skriver att det visserligen är länsstyrelsen som har det primära tillsynsansvaret när det gäller frågor om artskydd, men att Skogsstyrelsen också måste bevaka frågorna och beakta artskyddsförordningens fridlysningsbestämmelser inom ramen för sitt tillsynsuppdrag.

Nej till avverkning

Bakgrunden är att 2016 beslutade Skogsstyrelsen att säga nej till fem avverkningsanmälningar från skogsägare i Gävleborg med hänsyn till att fågelarten lavskrika finns i områdena.

Besluten överklagades av markägarna till mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. I domarna från oktober förra året stod att länsstyrelsen ska fatta beslutet, inte Skogsstyrelsen. Domarna överklagades och i dag slår Mark- och miljööverdomstolen alltså fast att Skogsstyrelsen har rätt att fatta beslut om artskydd, men själva sakfrågan om lavskrikan är ännu inte avgjord.

Sakfrågan ska avgöras

I Mark- och miljööverdomstolens dom framgår att den lägre instansen mark- och miljödomstolen i Östersund nu ska avgöra själva sakfrågan, alltså om förekomsten av lavskrika i områdena ska påverka möjligheten att avverka.

Läs mer: Formella fel och oeninghet rör till lavskrikefallet

Skogsstyrelsen överklagar lavskrikedom