Lokala kulturlivet behöver bygdegårdarna

Om bygdegårdarna skulle tvingas lägga ner vore det ett hårt slag mot det svenska kulturarvet, inte minst på landsbygden. Därför vill Sverigedemokraterna ge bygdegårdarna ett omfattande återstartsstöd.

Ska vi ha ett livskraftigt kulturliv, civilsamhälle och lokalt kulturarv i hela Sverige så är bygdegårdarna oersättliga.
Ska vi ha ett livskraftigt kulturliv, civilsamhälle och lokalt kulturarv i hela Sverige så är bygdegårdarna oersättliga. FOTO: PRIVAT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

I helgen är det äntligen dags att fira midsommar igen, en av våra mest svenska högtider. En helg vi firar på en svensk bygdegård med god mat, trevligt sällskap och umgänge på traditionellt vis.

Sveriges bygdegårdar gör enorma kulturgärningar runt om i Sverige. Exempelvis under midsommar där de anordnar traditionsenliga midsommarfiranden över hela Sverige. För den svenska landsbygden är bygdegårdarna en viktig del av det lokala samhället. De upprätthåller det lokala kulturarvet och berättar en levande historia om de generationer som verkat i bygden före oss. Bygdegårdarna är även en viktig resurs för lokalt kulturliv – eftersom de ofta nyttjas för teater, musik och konstutställningar. Dessutom så har bygdegårdar en mer samhällsviktig funktion i vissa delar av vårt land. Vid skogsbränder och elavbrott används de ofta som en samlingsplats, och under pandemin har de använts som vaccinationslokaler.

Pandemin har dock drabbat våra bygdegårdar hårt. Utöver kommunala bidrag kommer deras intäkter främst från uthyrning av lokaler och biljettintäkter. Två inkomstkällor som i stort sett helt har försvunnit under pandemin. Bygdegårdarna har även drabbats av de höjda elpriserna, vilket har ansträngt deras ekonomiska situation ytterligare. Detta är något som Bygdegårdarnas riksförbund har flaggat för, och det ansträngda läget för med sig risken att svenska bygdegårdar måste lägga ner sin verksamhet.

Om bygdegårdarna skulle behöva lägga ner sin verksamhet vore det en väldigt olycklig utveckling. Det skulle utgöra ett hårt slag för det svenska kulturarvet och inte minst för den svenska landsbygden som skulle förlora naturliga samlingsplatser, med effekten att den svenska landsbygden skulle bli mindre levande. Bygdegårdarnas verksamhet är oersättlig, det bidrag som de tillför vår svenska landsbygd kan inte fyllas av någon annan förening eller institution. För att säkra starka bygdegårdar behöver vi politiker stötta upp. Sverigedemokraterna vill att hela Sverige ska leva – på riktigt.

För att åstadkomma detta vill Sverigedemokraterna säkerställa att svenska bygdegårdar ges ett mer omfattande återstartsstöd i syfte att förhindra en bygdegårdsdöd. Det handlar både om att bygdegårdarna ska åtnjuta ytterligare stöd i syfte att återstarta bygdegårdarnas verksamhet efter pandemin, och ta höjd för att bygdegårdarna ska klara av de höjda elpriserna. Ska vi ha ett livskraftigt kulturliv, civilsamhälle och lokalt kulturarv i hela Sverige så är bygdegårdarna oersättliga. De används också som vallokaler vid våra allmänna val, vilka är viktiga delar av Sveriges demokrati. Bygdegårdarnas verksamhet är oersättlig, det bidrag som de tillför vår svenska landsbygd kan inte fyllas av någon annan förening eller institution. För att säkra starka bygdegårdar behöver vi politiker stötta upp.

En helg som denna blir bygdegårdarnas roll än mer tydlig. Med färre bygdegårdar i vårt land skulle Sverige bli ett fattigare land både kulturellt och socialt. Ska landsbygden och mindre samhällen vara attraktiva att bo och leva i även i framtiden behöver de naturliga samlingsplatserna finnas. Den politiker som påstår sig sträva efter att hela Sverige ska leva, men inte är beredd att stötta landets bygdegårdar, kan välja en annan fråga att gå till val på i höst.

Bo Broman (SD)

riksdagsledamot

LÄS MER: Pandemin förde forskarna till skolan

LÄS MER: Vi finns, men varför syns vi inte tillräckligt?