Lönsammare att vara frisör än lantbrukare

Det är genomsnittligt sett betydligt mer lönsamt att arbeta med hår- och skönhetsvård än att vara bonde eller syssla med livsmedelstillverkning, visar en undersökning från organisationen Företagarna.

Lantbruk tillhör de minst lönsamma branscherna i organisationen Företagarnas rapport.
Lantbruk tillhör de minst lönsamma branscherna i organisationen Företagarnas rapport. FOTO: PER EMGARDSSON

Företagarna har analyserat årsbokslut för 2017 från omkring 140 000 aktiebolag i Sverige. Enskilda firmor ingår inte. Lönsamheten har mätts som avkastning på sysselsatt kapital.

Genomgången visar att bolag inom frisörbranschen och branschen för skönhetsvård är de mest lönsamma i landet, i genomsnitt är lönsamheten 37 procent. Tvåa kommer företag inom hälsa och sjukvård med 36 procent och trea bemanning och arbetsförmedling med 29 procent.

Gröna näringar i botten

Jordbruk, skogsbruk och fiske som är väsentligt mer kapitaltunga näringsgrenar kommer fyra från slutet med en lönsamhet på i genomsnitt 8 procent. Företag med inriktning på livsmedelsframställning når sjätte plats med en lönsamhet på 10 procent.

I rapporten konstateras att lönsamheten för branscher inom konsumenttjänster gynnas av ett ljust ekonomiskt läge där hushållen har stark köpkraft.

Stockholm jumbo

Geografiskt toppar Värmlands län med en genomsnittlig avkastning på sysselsatt kapital på 20 procent. På jumboplats kommer Stockholm med en snittavkastning på 10 procent.

Hårdare konkurrens med större företagstäthet anges som förklaring till lägre lönsamhet i storstadsregionerna jämfört med riksgenomsnittet.

LÄS MER: Torkan sänker svenskt lantbruk