LRF hjälper City Gross med köttguide

Bergendahls, ägare av City Gross som nyligen meddelade att butikerna öppnar upp även för importerat kött, tar LRF till hjälp för att vidareutveckla sin kvalitetsguide för köttprodukter.

FOTO: MOSTPHOTOS

Representanter för LRF och Bergendahls möttes i förra veckan för att diskutera svensk köttproduktion samt hur tillgången och efterfrågan ser ut på den svenska marknaden.

Bergendahls beslut att vid sidan om svenskt kött också börja sälja importerat kött har väckt stor uppmärksamhet och har engagerat Land Lantbruks läsare.

”Beslutet har uppfattats som kontroversiellt”

Många har haft svårt att få ihop Bergendahls argument om bristande volymer på svenskt kött samtidigt som det rapporteras om långa köer till landets slakterier.

– Beslutet kan uppfattas som kontroversiellt nu när köerna är långa, men det togs för ett år sedan och fastställdes av styrelsen förra sommaren. Processen för oss att göra den här omställningen är lika lång som den är för att få fram försäljning på nöt, sade Michael Riedel, affärsområdeschef för färskvaror vid Bergendahls Food, till Land Lantbruk efter mötet med LRF.

Ett konkret resultat av mötet är alltså att parterna har kommit överens om att LRF ska bistå med råd och synpunkter kring Bergendahls kvalitetsguide för kött. Guiden finns för både svenskt och utländskt kött med information om djurhållning, miljöpåverkan, mörhet och styckning. Bergendahls utgångspunkt är att kunden i butiken ska kunna göra ett medvetet val.

– Vi vill gärna vara med i dialogen eftersom vi har expertkunskap på området. Vi har kompetens på respektive köttslag och på klimat- och miljöpåverkan, sade Åsa Odell, vice ordförande i LRF och ordförande i LRF Kött.

– Vi samarbetar med dem som är intresserade, det ligger i våra medlemmars intresse, fortsatte hon.

Åsa Odell.
Åsa Odell. FOTO: ANN LINDÉN

Vakuumpackat kött

Budskapet från Bergendahls var att företagets nya förpackningsmetod, som nu rullas ut i butikerna, ger ökad hållbarhet och därmed ett bredare sortiment av svenskt kött. Metoden kallas skinpack och innebär att köttet vakuumpackas.

Företaget försäkrar att det kommer att fortsätta med den så kallade lamm- och griskronan som hittills har gett cirka 60 miljoner kronor till svenska köttbönder.

Åsa Odell lyfte bland annat fram betydelsen av de pågående handlingsplanerna för nöt, gris och lamm.

– Svenskt Kött bedriver ett viktigt främjandearbete. Märkningen Kött från Sverige tydliggör också värdet av det svenska, men hela branschen behöver ytterligare lyfta fördelarna med svensk köttproduktion, sade hon.