Intensiv odlingssäsong i folkrörelsen pågår

Lika mycket som jag ser fram emot en intensiv odlingssäsong hemma på gården 2023 ser jag fram emot en intensiv odlingssäsong i folkrörelsen LRF även vintern 2023/2024, skriver Palle Borgström.

Ett av de ämnen som jag hoppas och tror kommer att diskuteras på årets stämmor är remissen om utvecklingen av LRF som folkrörelse, skriver Palle Borgström. FOTO: ANNA ELLSTRÖM

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Att vara förtroendevald i LRF har stora likheter med att vara företagare inom de gröna näringarna. Det är roligt och utmanande. Det är viktigt med bra omvärldsbevakning. Det gäller både att lösa situationer för stunden och att tänka långsiktigt.

Den likheten jag tänker på allra mest just nu är hur intensiteten och sysslorna varierar över året. Som företagare har många av oss det som mest intensivt under sommarhalvåret när det växer som mest, från vårbruk till skörd.  

Som förtroendevald i LRF är vinterhalvåret mest intensivt och visst går det att säga att det är då det växer som mest i LRF. Det är då vi möts, idéer bryts mot varandra och både vår organisation och vårt arbete får förutsättningar att utvecklas så att vi kan skörda på riksförbundsstämman i maj. 

Närmast för dörren står regionstämmorna nu i mars. Ett av de ämnen som jag hoppas och tror kommer att diskuteras på årets stämmor är remissen om utvecklingen av LRF som folkrörelse. Startpunkten för det arbetet skedde redan 2018, efter beslut på det årets riksförbundsstämma, och tanken är att riksförbundsstämman i år ska fatta beslut om en inriktning som ska ligga till grund för mer konkreta beslut på stämman nästa år.  

Kortfattat så handlar inriktningen om att stärka vårt näringspolitiska arbete och samtidigt säkra varje medlems demokratiska inflytande genom att rösträtt och motionsrätt knyts till årsmötena i aktiva kommungrupper. Förslaget innebär samtidigt att lokalavdelningarna inte blir stadgebundna i syfte att göra det enkelt att engagera sig. 

Så här långt under remissperioden upplever jag att det på ett övergripande plan finns ett stöd för inriktningen. Samtidigt uppfattar jag också att det finns en oro kring vad som kommer att hända med de lokalavdelningar som är aktiva och som samlar engagerade medlemmar. 
Remisser är viktiga för att få just den här typen av återkoppling, både kring uppfattningar i stort och kring sådant som väcker reaktioner och som vi tillsammans behöver lösa på ett bra sätt. 

Alla styrelser och valberedningar i hela LRF har fått remissen. Jag vill uppmana er alla att svara senast den 31 mars för att riksförbundsstyrelsen ska kunna ta fram ett så bra förslag som möjligt till riksförbundsstämman i maj. 

Sedan kommer arbetet med att utveckla folkrörelsen att fortsätta inför skarpa beslut på 2024 års stämma. Lika mycket som jag ser fram emot en intensiv odlingssäsong hemma på gården 2023 ser jag fram emot en intensiv odlingssäsong i folkrörelsen LRF även vintern 2023/2024. 

Palle Borgström, förbundsordförande LRF

LÄS MER: Det måste bli lättare att producera mat