Det måste bli lättare att producera mat

Det säkerhetspolitiska läget pekar tydligt på vikten av livsmedelsproduktion och LRF kommer att göra allt för att förklara jordbrukets betydelse i en osäkrare värld, skriver Palle Borgström.

Stämningen på Folk och Försvars rikskonferens var påtagligt annorlunda i år.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Mitt LRF-år började, som så ofta, i Sälen. Trots att jag deltagit på Folk och Försvars rikskonferens många gånger så var stämningen påtagligt annorlunda i år. Det var ovanligt många internationella gäster i form av Finlands utrikesminister, Natos generalsekreterare och militära ledare. Återkommande upprepades budskapet att det militära hotet mot vår närmiljö är en realitet på ett sätt som det sällan varit tidigare. Men diskussionerna handlade inte bara om militär förmåga och Sveriges och Finlands inträde i Nato, utan de handlade också om samhällets beredskap och motståndskraft. 

LRF deltog i ett seminarium och pratade om vikten av försörjningsberedskap. Vi ser att flera stormakter och folkrika länder som Kina och Indien just nu agerar för att säkra sina länders försörjning av livsmedel. Historiskt har livsmedelsförsörjningen och kontroll över naturresurser varit en källa till konflikter och krig. LRFs budskap var att i vår nya värld, där konfliktlinjen särskiljer länder som handlar med Ryssland och andra som inte gör det, behöver både Sverige och EU stärka sin beredskap.

Dessvärre ser vi motsatt utveckling i Europa. I länder som Irland, Danmark, Nederländerna och Tyskland är många lantbrukare oroliga för hur diverse regelverk kommer att påverka möjligheterna till att producera mat. Flera klimat- och miljöinitiativ, som ofta har en god intention men som inte bejakar produktionens eller ens biologins förutsättningar, lägger en våt filt över lantbrukares möjlighet att producera. Det kommer att påverka Europas förutsättningar att mätta sin egen och världens befolkning på sikt. 

I Sverige har vi ett försiktigt politiskt uppvaknande kring försörjningstrygghet, men vi har en desto längre väg att vandra. Som land är vi stora nettoimportörer av mat och därför sårbara. I år kommer en utredning som handlar om hur Sverige kan stärka försörjningsberedskapen. Det kommer vara säkerhetspolitiskt viktigt hur makthavare gör det enklare för lantbrukare att producera mat, kanske inte bara för vår egen skull, utan för hela Europas. 

Det säkerhetspolitiska läget pekar tydligt på vikten av livsmedelsproduktion och LRF kommer att göra allt för att förklara jordbrukets betydelse i en osäkrare värld. Förutsättningar för livsmedelsproduktion måste bli bättre och administrativa hinder måste tas bort. Befintlig och ny lagstiftning, både från Bryssel och Stockholm, måste bejaka livsmedelsproducenternas möjlighet att producera mat. Det är en avgörande framtidsfråga för Sverige, Europa och världen.

Palle Borgström, LRFs förbundsordförande

Den svenska livsmedelskedjan behöver fortsatt samverkan

Öka offentliga inköp av svensk mat

Nu ska Sveriges beredskap stärkas