LRF måste fokusera på det som är viktigt

Jag utgår ifrån att LRFs förbundsstyrelse tar det förnuftiga beslutet att fokusera på det som verkligen är viktigt och därmed pausar projektet med att lägga ned lokalavdelningarna, skriver Thomas Magnusson.

LRF behöver inrikta sina krafter på att öka den svenska livsmedelsproduktionen.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

I arbetet med projektet Framtidens folkrörelse har det redan framförts många kloka synpunkter av personer som har stor erfarenhet av det viktiga arbete LRFs lokalavdelningar gör för medlemmarna. Jag vill ändå bidra med ytterligare argument för att pausa projektet med att i princip ” lägga ner lokalavdelningarna".

Jordbruk och skogsbruk står i dag inför stora utmaningar som LRF måste lägga all sin kraft på i stället för att skapa splittring i medlemskåren. Omorganisationen av LRF tar både kraft men också fokus från de riktigt viktiga frågorna.

De stigande livsmedelspriserna innebär att konsumenterna i allt större omfattning tyvärr väljer att köpa billigare alternativ, som i många fall innebär importerade lågprisvaror. Följden blir att den svenska livsmedelsproduktionen med hög kvalitet, mycket hög djurvälfärd och så vidare minskar ytterligare.

Hela LRFs organisation måste ta ett rejält krafttag för att hela samhället, politiker, handel och konsumenter, ska stå upp för svensk livsmedelsproduktion. Dessutom behöver LRF inrikta sina krafter på att öka den svenska livsmedelsproduktionen. Detta är inget särintresse för bönder, det är ett nationellt intresse, i en allt oroligare omvärld.

Det svenska skogsbruket står också inför stora utmaningar, då stora grupper i EU, men även i Sverige ser skogen och skogsbruket som ett miljöproblem.

Utifrån ovanstående utgår jag ifrån att LRFs förbundsstyrelse tar det förnuftiga beslutet att fokusera på det som verkligen är viktigt för LRFs medlemmar och därmed pausar projektet med lokalavdelningarna på obestämd tid. 

Thomas Magnusson, Rinkaby