”Upp till bevis för regeringen”

Det är upp till bevis för regeringen och LRF kommer att vara en viktig och konstruktiv partner – men ibland också en hårdnackad kritiker. Det är så politikens spelregler ser ut, oavsett vilka partier som utgör regeringsunderlaget, skriver Palle Borgström.

Samtidigt som vi måste hantera vardagsnära bekymmer måste vi även lyfta blicken och fokusera långsiktigt, skriver Palle Borgström i en krönika.
Samtidigt som vi måste hantera vardagsnära bekymmer måste vi även lyfta blicken och fokusera långsiktigt, skriver Palle Borgström. FOTO: TT

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Lagom till att vi ställer om till vintertid inleds LRFs årsmötessäsong. Jag har under den senaste tiden blivit inbjuden till flera kommungrupps- och medlemsmöten och det är den mest stimulerande arbetsuppgift jag har i mitt uppdrag som förbundsordförande. Alltid när jag träffar medlemmar, oavsett om det är på Elmia eller på ett lokalavdelningsmöte, så ger det alltid otroligt mycket. Samtalen genererar tankar och intryck som jag kan ta med in i möten med ministrar och andra makthavare.

När jag pratar med medlemmar så är det tydligt att vissa frågor är särskilt aktuella. Det handlar givetvis om kostnadsläget och frågor kring skogen och förändringarna i Cap. Men det är också regionala skillnader. I söder är frågor om elpriser, elnätsavgifterna och planer på nya kraftledningar ett stort bekymmer. I norr kan det vara inställningen till fjällnära skog och andra markfrågor.

Nu får jag självklart mycket frågor om det nya regeringssamarbetet och LRFs förväntningar på den nytillträdda regeringen. Jag har varit i kontakt med landsbygdsminister Peter Kullgren och välkomnat honom till den nya positionen. Ministern och hela regeringen har ett viktigt arbete framför sig för att säkra konkurrenskraften för den svenska livsmedelsproduktionen och äganderätten i skogen såsom det står i regeringsförklaringen. Det är upp till bevis och LRF kommer att vara en viktig och konstruktiv partner men ibland också en hårdnackad kritiker. Det är så politikens spelregler ser ut, oavsett vilka partier som utgör regeringsunderlaget.

Det pågår också ett stort arbete i regionerna och på kommunnivå med att träffa och etablera kontakt med nya politiker och maktkonstellationer. Det tar mycket tid men det är ett viktigt arbete för att skapa medlemsnytta.

Under mina samtal har jag också slagits av att många medlemmar efterfrågar långsiktighet. Många har sagt till mig att både LRF och det övriga samhället måste ha kraft att också se framåt och bortom de problem som präglar vår tillvaro just nu. Vi, och de som kommer efter oss, måste ha goda förutsättningar till produktion även i framtiden. Och framtiden formas nu. Så samtidigt som vi måste hantera vardagsnära bekymmer måste vi även lyfta blicken och fokusera långsiktigt. Tillsammans har vi kraft att göra både och. Så tack till dig som är medlem, du gör både mig och LRF bättre!

Palle Borgström, förbundsordförande LRF

LÄS MER: Palle Borgström: ”Enda lösningen är höjda matpriser”