Den enda lösningen är höjda matpriser

Äta måste vi alla göra för att överleva, men hårdare tider kan innebära ytterligare konkurrens från lågprisimport. Här måste vi alla fortsätta stå upp för vikten av att välja svensk mat, skriver Palle Borgström.

Äta måste vi alla göra för att överleva, men hårdare tider kan innebära ytterligare konkurrens från lågprisimport, skriver Palle Borgström. FOTO: TT

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Vi befinner oss i en prövande ekonomisk tid med historiskt höga priser på insatsvaror, höjda räntor och varierande avräkningspriser. Insatserna för våra medlemsföretag är mycket höga och att räkna på varje affärsmässigt beslut har aldrig varit så betydelsefullt. 

I denna situation är det upplyftande att allt fler ser och uppskattar de produkter och tjänster som vi producerar. För lantbrukets del fortsätter kostnaderna att öka, senast på grund av Riksbankens räntebesked att höja räntan med en procentenhet. Den uppskattade belåningen inom svenskt lantbruk är 200 miljarder kronor och 60 procent av lånen har rörlig ränta. Det innebär 1,2 miljarder i ökade kostnader.

När hushållens ekonomi är under press, ökar också intresset för prisökningar på livsmedel och allt fler överväger sina val för att spara pengar. Äta måste vi alla göra för att överleva, men hårdare tider kan innebära ytterligare konkurrens från lågprisimport. Här måste vi alla fortsätta stå upp för vikten av att välja svensk mat. Vi på LRF arbetar hårt med att ta tillvara konsumenternas önskan och vilja att värna inhemsk produktion. Det handlar inte bara om lantbrukarnas förutsättningar. Det handlar också om att stärka totalförsvaret och där måste hela samhället bidra.

Jag är inte nationalekonom men jag har bedrivit lantbruksföretag hela mitt liv och jag ser ingen annan lösning än att matpriserna mot konsument höjs, om vi ska behålla produktionen av livsmedel. Riksbankens mål när den höjer räntan, är att minska inflationen. Men om vi ska lyckas upprätthålla produktionen i Sverige, är det omöjligt att begära att lantbruket ska minska sina marginaler – det finns inte något utrymme för det. Därmed gör jag analysen att kostnaden måste tas ut på marknaden vilket i sin tur fortsätter driva inflationen åt fel håll. Vi för även dialog med andra aktörer i livsmedelskedjan för att uppmana till ansvarstagande prissättning. 
I den energikris som redan drabbar södra Sverige och som sannolikt förvärras i vinter arbetar LRF hårt för att medlemmarna ska drabbas så lite som möjligt. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, klassas primärproduktionen som samhällsviktig verksamhet. Men länsstyrelser och kommuner kommer lokalt att ha en avgörande roll om det blir störningar i elnäten i vinter. Därför jobbar LRF på alla nivåer för att se till att våra näringars intresse prioriteras. 

Palle Borgström, förbundsordförande LRF

LÄS MER: Palle Borgström: Valdagen startskottet för LRFs arbete