Lyft för Mera tall – negativa trenden är vänd

Mera tall-projektet är utvärderat med positivt resultat. När markägare och jägare tog gemensamt ansvar vände den negativa trenden för tall. Antalet tallplantor per klövvilt har ökat med nästan 70 procent i projektområdet i Älghult, mitt i Småland.

FOTO: ANN LINDÉN

– Det är jätteroligt att se att det har fungerat! Jag har hela tiden sagt att det är ett människoprojekt. Fokus har hela tiden legat på människor i samverkan, säger Ove Arnesson, Skogsstyrelsen, som varit projektledare för Mera tall.

Älghultsmetoden

Under projekttiden har man vid många tillfällen samlat jägare och skogsägare till gemensamma träffar. Det har lett till en ökad förståelse för varandra vad gäller synen på skog och klövvilt.

Men det har inte bara hållits möten. Mycket praktiskt arbete har man också gjort gemensamt. Till exempel spillningsinventeringar och en enklare betestrycksinventering som man numera kallar Älghultsmetoden.

– Det uppkom ibland diskussioner om att man inte känner igen resultaten från Äbin, den betesskadesinventering som skogsbruket finansierat i södra Sverige sedan 2014. För att motverka detta och öka kunskapen om de lokala förhållandena hade vi två förslag, dels en enklare variant som är att titta på hur det ser ut när det gäller till exempel förekomst av rallarros som man kan se efter när man ändå är ute i skogen. Det andra förslaget var det vi kallar Älghultsmetoden, en enkel betestrycksinventering som görs i samband med spillningsinventeringen och som ger ett hyfsat resultat, säger Ove Arnesson.

Modellen ska spridas

Den här enklare betestrycksinventeringen som kompletterar Äbin, och absolut inte kan ersätta den, gjorde att skogsägarna fick upp ögonen för skadorna i skogen.

Nu ska modellen för Mera tall ut till andra delar i landet. Intresset är stort och först vänder sig projektet till älgförvaltningsorganisationerna i hela södra Sverige.

– Nu vet vi att det går att vända trenden. Fler i projektområdet vågar plantera tall och det finns en större kunskap om sambandet mellan skog och vilt än när projektet startade, säger Ove Arnesson.

FAKTA: Mera tall

Mera tall startade som ett nationellt pilotprojekt och genomfördes i ett 65 000 hektar stort område i Uppvidinge kommun, mitt i Småland. Projektets syfte var att skapa förutsättningar för ett ståndortsanpassat skogsbruk och bibehållen biologisk mångfald i långsiktig balans med livskraftiga klövviltsstammar.

Nu ska projektet fortsätta och drivs i den här tappningen av Skogsstyrelsen, Holmen, Mellanskog, Södra, LRF Skogsägarna, Sveaskog, Sydved, Vida samt Svenska kyrkan. Projektledare är Hasse Bengtsson, Skogsstyrelsen. Ove Arnesson är fortfarande med i Mera tall, nu som delprojektledare.