Markägare har unika möjligheter inom energi

Mångfalden av förnybara energislag gör det möjligt att etablera energiproduktion efter de lokala och regionala förutsättningar som finns i Sverige. Det innebär också en ökad trygghet i energisystemet, skriver Ulf Jobacker.

Företag som äger mark har en unik situation – mark är förutsättningen för all typ av produktion av förnybar energi, skriver debattören.
Företag som äger mark har en unik situation – mark är förutsättningen för all typ av produktion av förnybar energi, skriver debattören. FOTO: HÄRJE ROLFSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det är lätt att hålla med Pelle Philip (Land Lantbruk nr 13/2021) om utmaningarna i den globala, genomgripande och brådskande omställningen för att säkra tillgången på klimatsmart energi. Daterad teknik för elproduktion fasas ut och det sker en ökad elektrifiering inom industri och transporter. Enligt Energimyndigheten ska cirka 100 terawattimmar (TWh) av dagens elproduktion i Sverige på cirka 160 TWh ersättas under perioden 2020–2040. Förnybar energi är konkurrenskraftigt med ständigt sjunkande produktionskostnader, men måste kombineras med investeringar i nätkapacitet och energilagring. Lyckligtvis händer inte allt på en gång med övergång till elbilar och förnyelse av basindustri.

Pelle Philip lyfter fram nyttan med biodrivmedel och annan inhemsk energiproduktion. Mångfalden av förnybara energislag gör det möjligt att etablera energiproduktion efter de lokala och regionala förutsättningar som finns i Sverige. Det innebär också en ökad resiliens och trygghet i energisystemet. Företag som äger mark har en unik situation – mark är förutsättningen för all typ av produktion av förnybar energi. De energiprojekt som LRF aktivt drev 2005-2015 gav tusentals företagare en ny affärsverksamhet och hållbarhetsvärden för företaget.

I Skåne driver Länsstyrelsen ett projekt för att analysera den tekniska och ekonomiska potentialen för lantbrukssektorn att bidra som flexibilitetsresurs och stötta elnätet. En del företagare har förutsättningar för energientreprenörskap, fler kan producera energi för självförsörjning. Alla kan energieffektivisera. Både den enskilde företagaren, samarbetspartners i förädlingsled och LRF som medlems- och företagarorganisation har unika möjligheter i omställningen av energisystemet.

Ulf Jobacker,

före detta energiexpert LRF Riks, ordförande i Energivision Syd

LÄS MER: Svenska energikooperativ behöver bättre villkor

LÄS MER: Biomassan räcker enligt färdplan