Mat är ett viktigt vapen i krig

Ett jämnt spritt nät av fungerande familjejordbruk är viktigt för att förse befolkningen med mat vid en större kris eller ett krig, skriver Lena Johansson.

Sverige har bra möjligheter att lagra speciellt spannmål ute på gårdarna.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Trots senare års många kriser är sårbarheten i den svenska livsmedelsproduktionen fortfarande stor. Många av oss sneglar avundsjukt på Finland och den avsevärt högre beredskapen där. Bland annat har våra grannar i öster beredskapslager med livsmedel, drivmedel och gödsel. De ökar nu till och med beredskapslagren med brödsäd så att de ska räcka i åtta och en halv månad i stället för tidigare sex. Faktum är att Finland kopierat den livsmedelsberedskap Sverige hade efter andra världskriget. Men medan svenska politiker stadigt monterat ned krisberedskapen, har Finland behållit sin.

Konsultföretaget Macklean släppte nyligen en rapport, som gjorts på uppdrag av LRF och Lantmännen, om Sveriges förmåga att lagra livsmedel inför en kris eller ett krig. Rapporten visar att Sverige har bra möjligheter att lagra speciellt spannmål både ute på gårdar och i kommersiella silor.

Däremot kan tillgången på bränsle och gödning bli ett problem. Sverige är till exempel ett av få länder i EU som inte har någon storskalig inhemsk produktion av mineralgödsel. Vi har inte heller någon egen produktion av fossila bränslen. Att lagra stora mängder gödning och drivmedel på gårdarna är också förenat med både stöld- och säkerhetsproblem, och därmed också stora kostnader för den enskilde bonden. Avspärrningarna behöver inte vara särskilt långvariga innan svenskt jordbruk får problem att fortsätta producera mat och energi.

Hur viktig tillgången på drivmedel och mineralgödsel är för att jordbruket ska fungera märks tydligt i Ukraina. Där är det nu huvudsakligen de små familjejordbruken som förser den inhemska befolkningen med mat. De stora industrijordbruken, som tidigare stått för större delen av Ukrainas livsmedelsexport, har problem med att fortsätta fungera eftersom de har brist på i stort sett allt - drivmedel, mineralgödsel, utsäde och arbetskraft. Familjejordbruken klarar sig bättre tack vare sina betydligt mer begränsade behov av insatsvaror.

Ett jämnt spritt nät av fungerande familjejordbruk är alltså en viktig tillgång för att försörja befolkningen med mat vid en större kris eller ett krig. Det är något som svenska politiker bör ha i åtanke när antalet jordbruk minskar och jordbruksbygder riskerar att avfolkas. Det är inte en slump att ryska armén inriktar delar av sin krigföring i Ukraina på att slå ut produktionen av mat och energi. 

Tillgången på mat har alltid varit ett viktigt vapen i krig. Att svälta ut fienden har använts i många krig i historien och är en taktik som står sig även i dag. För som någon vis person påpekade. Kan ett land inte förse sina medborgare med mat och energi vinner man inget krig - oavsett hur mycket vapen man har.