Mer pengar till skogens utveckling

Nu vidtar Regeringen nio åtgärder av totalt 60 beslutade, inom ramen för det nationella skogsprogrammet. Åtgärderna bland annat om att skapa jobb, tillväxt och mer bioekonomisk utveckling.

FOTO: MOSTPHOTOS

Regeringen beslutade i torsdags om att vidta nio åtgärder inom totalt 60 inom det nationella skogsprogrammet, för utveckling i och kring skogsnäringen. Syftet med åtgärderna är att ge jobb och tillväxt i hela Sverige, samt att utveckla en växande bioekonomi.

– Handlingsplanen samlar många konkreta åtgärder inom flera politikområden. Den innehåller också kommande satsningar som ska bidra till en växande fossilfri bioekonomi, fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, uppger säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i en skriftlig kommentar.

– Detta är den första handlingsplanen för det nationella skogsprogrammet och vi har ett stort fokus på offentliga insatser. Regeringen kommer löpande att ta fram fler handlingsplaner eftersom det är ett långsiktigt arbete, fortsätter han.

Fördelar 17 miljoner

Inom ramen för åtgärden ska Skogsstyrelsens fördela 17 miljoner kronor till Sveriges länsstyrelser, som ska användas för regionala insatser för att skapa jobb, tillväxt och bioekonomisk tillväxt, genom bland annat ökad samverkan.

- Vi är väldigt positiva till att det fortsatta arbetet med det nationella skogsprogrammet tydliggörs och vi välkomnar de här uppdragen där vi på olika sätt kan få skogen att bidra till jobb och tillväxt i hela landet, säger Johan Eriksson, biträdande avdelningschef på Skogsstyrelsen.

Genomförs i samverkan

Länsstyrelserna är stödmottagare som ska samverka med regionalt utvecklingsansvariga för att genomföra olika insatser, ihop med exempelvis landsting, regioner och samverkansorgan. Skogsstyrelsen lyfter fram Småland som ett län som redan har en färdig strategi.

- I ett sådant läge kan man söka pengar för andra aktiviteter som bidrar till skogsprogrammets mål och syften. I uppdraget står att det ska vara en rimlig länsvis fördelning av pengarna, säger Sanna Black-Samuelsson, utredare på Skogsstyrelsen, i en kommentar.

De nio åtgärderna från regeringen

SLU ska ta fram och kommunicera tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk av skog, 5 miljoner kronor 2018 och 3,5 miljoner kronor 2019.

Skogsstyrelsen ska utveckla rådgivning för ett hållbart skogsbruk, 3 miljoner kronor.

Skogsstyrelsen ska bistå i arbete inom internationella skogsfrågor, 6 miljoner kronor.

Skogsstyrelsen ska genomföra och förbereda och genomföra en Skogsakademi för beslutsfattare inom EU, 1,7 miljoner kronor.

Skogsstyrelsen ska bistå i genomförandet av det nationella skogsprogrammet, 2,5 milljoner kronor.

Skogsstyrelsen ska stödja regionala dialoger och insatser, 17 miljoner kronor 2018 och 9 miljoner kronor 2019.

SLU ska genomföra en samhällsekonomisk konsekvensanalys av metod för att skydda värdefulla skogar inom Ersättningsmark i Sverige, 1 miljon kronor.

Uppdrag att utarbeta en sammanhållen och regelbunden statistik om areal skogsmark, 1 miljon kronor.

SLU ska utforma ett ändamålsenligt utbildningspaket för älgförvaltning, 1 miljon kronor.

Källa: Regeringen

LÄS OCKSÅ: Skogsstyrelsen utreder för ökad jämställdhet