Minst 500 000 skogskubikmeter fälldes av Alfrida

Stormen Alfrida fällde minst en halv miljon skogskubikmeter skog. Det visar Skogsstyrelsens första övergripande inventering. Hårdast drabbat är Stockholms län.

Stormskador efter stormen Alfrida i uppländska Hargs bruks skogar.
Stormskador efter stormen Alfrida i uppländska Hargs bruks skogar. FOTO: DAN GLÖDE

Skogsstyrelsen har under torsdagen och fredagen gjort de första övergripande inventeringarna för att bedöma skadeläget i skogen efter stormen Alfrida.

– Lokalt har det fallit mycket skog och enskilda skogsägare kan ha drabbats hårt. De största skadorna är i Stockholms län och då framförallt i Norrtälje kommun, säger Hans Källsmyr, skadesamordnare på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Relativt lite skador

Förutom i områdena kring Uppsala, Stockholm och Gotland har Skogsstyrelsen fått rapporter om skador runt om i södra och mellersta Sverige. Det handlar främst om enstaka fallna träd, framförallt längs hyggeskanter och i nygallrade skogar.

– Totalt sett är det inte så stora skador, om vi jämför med andra stormar som till exempel Gudrun 2005 och Per 2007”, säger Hans Källsmyr.

Hans Källsmyr, skadesamordnare på Skogsstyrelsen.
Hans Källsmyr, skadesamordnare på Skogsstyrelsen. FOTO: MARI NÄLSÉN

Få ut virket i tid

Skogsstyrelsen uppmanar drabbade skogsägare att så snart som möjligt skaffa sig en överblick över skadornas omfattning. Det gäller även i områden med mindre skador. Detta för att undvika angrepp av granbarkborrar och andra skadeinsekter.

– Med det redan allvarliga läget som vi har med granbarkborrar efter den torra sommaren, så är det nu extra viktigt att drabbade skogsägare i ett tidigt skede börjar planera för att få ut virket ur skogen, säger Hans Källsmyr.

Tänk på säkerheten

Samtidigt vill Skogsstyrelsen också varna för de risker som finns med att arbeta i stormfälld skog. De menar att skogsägare som inte har nödvändiga kunskaper och rätt skyddsutrustning bör inte ge sig ut på egen hand i skogen för att ta hand om det som har fallit.

– Håll avstånd från skadade träd och undvik att gå nära träd som ligger i spänn eller träd som hänger i andra träd. Tänk också på att aldrig arbeta ensam i stormfälld skog, säger Hans Källsmyr.