Missgynna inte nötköttsproduktionen i nya jordbrukspolitiken

Svensk nötköttsproduktion är viktig för att hålla markerna öppna och bevara biologisk mångfald. Trots det ser nötköttsproduktionen ut att bli en stor förlorare i EUs nya jordbrukspolitik.

För ett livskraftigt och diversifierat lantbruk i hela Sverige är nötköttsproduktionen väldigt viktig.
För ett livskraftigt och diversifierat lantbruk i hela Sverige är nötköttsproduktionen väldigt viktig. FOTO: TORBJÖRN ESPING

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Jordbruksverket har nu presenterat sitt förslag till hur Sverige ska utforma jordbrukspolitiken inom EUs nya gemensamma jordbrukspolitik CAP som är tänkt att träda i kraft 2023. Tyvärr ser nötköttsproduktionen ut att kunna bli en stor förlorare i den nya politiken.

Svenska nötköttsproducenter levererar nötkött i världsklass som är både mer klimatsmart, använder mindre antibiotika än andra länder och betar våra naturbetesmarker, marker som har lika hög biologisk mångfald som regnskogen.

För ett livskraftigt och diversifierat lantbruk i hela landet är nötköttsproduktionen väldigt viktig, särskilt i skogs- och mellanbygd där man på grund av odlingsförhållandena har svårt att odla annan gröda än vall.

Den nya jordbrukspolitiken kommer innebära att gårdsstödet och förgröningsstödet minskas med cirka en fjärdedel och i stället ska olika så kallade eco-schemes införas för att åstadkomma ett mer hållbart jordbruk. I sitt förslag väljer Jordbruksverket att peka ut tre eco-schemes. Inget av dem ger ett tillskott till nötköttsproduktionen utan flyttar istället pengar från norra Sverige samt skogs- och mellanbygderna till spannmålsdominerade slättbygder.

Jordbruksverket skriver själva att ett sänkt gårdsstöd har förhållandevis liten påverkan på den totala produktionen i Sverige men slår hårt mot dikoproduktionen och betesmarkerna. Ändå föreslår de inga eco-schemes som kompenserar nötköttsproducenterna för den förslagna sänkningen. Vi behöver inga försämringar för svenskt nötkött utan tvärt om förbättrade villkor för att kunna öka självförsörjningsgraden och skapa lönsamma nötköttsföretag med god djuromsorg.

Det finns också förslag om att sänka nötkreatursstödet med en fjärdedel. Detta trots att Jordbruksverket i sin egen analys konstaterar att man under innevarande år EU-period har nyttjat det kopplade stödet (nötkreatursstödet) till nötköttsproduktionen just för att lönsamheten i branschen varit svag, medan nötköttsproduktionen är viktig för att hålla betesmarkerna öppna och bevara den biologiska mångfalden.

Sveriges Nötköttsproducenter föreslår att:

• En djurvälfärdsersättning för dikor införs

• En djurvälfärdsersättning till ungnöt införs

• Nötkreatursstödet bibehålls på nuvarande nivå

• Kompensationsstödet ökas

• Ersättning för alla typer av betesmarker ökas och går till djurägarna

Henrik Lander,

ordförande Sveriges nötköttsproducenter

LÄS MER: Brist på nötkött i hela landet

LÄS MER: Svenskt när konsumenten själv får välja