Mjölkgårdar kan spara pengar på energilagring

Att lagra egen solel i nätanslutna batterier kan på sikt bli en bra affär för landets mjölkgårdar. Det tror elbolaget Vattenfall som under ett år testat energilagring på en gård i Hälsingland.

Mjölkgården Vallsänge utanför Bollnäs har provat om batterilager kan vara något för lantbruk.
Mjölkgården Vallsänge utanför Bollnäs har provat om batterilager kan vara något för lantbruk. FOTO: VATTENFALL

På den Kravmärkta mjölkgården Vallsänge utanför Bollnäs pågår sedan i fjol pilotprojektet Solbruket som ska testa och utvärdera möjligheterna med solenergilagring i lantbruket. 

Tre batterier

Mjölkbönderna Eva Molin och Henrik Johansson har kunnat använda tekniken under ett år. Vattenfall har installerat tre batterier som är ansluta till elnätet och gårdens befintliga solcellsanläggning. Batterierna har en total lagringskapacitet på 30 kilowattimmar och solcellsanläggningen har en installerad maxeffekt på 12,5 kilowatt.

Mjölkbönderna Eva Molin och Henrik Johansson i Vallsänge har testat batterilager i ett år.
Mjölkbönderna Eva Molin och Henrik Johansson i Vallsänge har testat batterilager i ett år. FOTO: VATTENFALL

Mycket el

Gården hyser idag 44 mjölkkor och har periodvis ett högt elbehov.

– Vi förbrukar mycket el under morgnar och kvällar när mjölken ska kylas, och då kan batterierna komma till nytta eftersom solcellerna inte levererar så mycket. Vår förhoppning är att det kan bli en bra lösning, både för ekonomin och för miljön, säger Eva Molin.

FAKTA: ENERGILAGRING

• Batterier kan användas för att lagra el från en elproduktionsanläggning, till exempel solceller.

• Ett nätuppkopplat batterisystem kan både laddas via solcellsanläggningen och elnätet.

• Laddningen av batterierna kan styras så att laddning sker när elpriset är lågt, medan urladdning sker när gården behöver el, ofta när elpriset är högt. Styrsystemet hämtar i detta fall information från nordiska elbörsen Nordpool, samt från närliggande väderstation.

• Batterierna kan jämna ut effektuttaget, minska säkringsstorleken och därmed kostnaden för nätabonnemanget.

• Gårdar som temporärt använder mycket el, till exempel mjölkgårdar, kan ha störst ekonomisk nytta av att använda ett energilager.

• Kostnaden för batterisystem är idag cirka 10 000 kr/kWh, men priserna sjunker stadigt.

• Sedan 2016 kan privatpersoner söka statligt investeringsbidrag för energilagring. Bidraget uppgår till högst 60 procent av investeringen, upp till max 50 000 kronor.

Batterier billigare

Att lagra solel i batterier är fortfarande en relativt dyr och oprövad teknik i Sverige. Men mycket talar för att energilagring inom några år kan få ett genombrott, menar Magnus Berg, projektledare vid enheten för Forskning och Utveckling på Vattenfall.

Magnus Berg, projektledare vid enheten för Forskning och Utveckling på Vattenfall.
Magnus Berg, projektledare vid enheten för Forskning och Utveckling på Vattenfall. FOTO: VATTENFALL

– I takt med att allt effektivare och billigare batterier utvecklas för att möta bilindustrins efterfrågan kommer även energilagring bli billigare. Samma typ av batterier kan användas för stationära tillämpningar och även om det tillkommer extrakostnader för kraftelektroniken, så lär priserna inom några år halveras jämfört med idag.

Jämnare effekt

Vattenfall, som driver projektet i samarbete med Sveriges forskningsinstitut RISE, framhåller att energilagring kan gagna såväl lantbrukare som nätägare.

– Batterilager kan bidra till att jämna ut effektbelastningen ute i landsbygdsnäten. Det kan minska investeringsbehovet för nätägare som har lite äldre och svagare nät. Det är också troligt att fler energibolag på sikt inför effekttariffer där det lönar sig för kunden att prisstyra sin elanvändning med hjälp av batterilagret.

Sälja el

Som solcellsägare kan man idag hitta förmånliga avtal för att sälja egenproducerad el och samtidigt få skattereduktion för det överskott som matas ut på nätet. Dessa villkor har hittills minskat motivationen att lagra och använda sin egen elproduktion.

Batterilager lagrar till exempel solel.
Batterilager lagrar till exempel solel. FOTO: VATTENFALL

– Reglerna lär dock ganska snart anpassas och ändras så att det blir mer fördelaktigt att använda elen själv. Då kommer även efterfrågan på batterier öka, säger Magnus Berg.

Sparar tusenlappar

Den största ekonomiska nyttan med energilagring idag är att man kan hålla nere kostnaderna för nätabonnemanget. På gården Vallsänge räknar Vattenfall med att det går att sänka den nuvarande säkringsstorleken på 50 ampere ner till 35 ampere.

– Det motsvarar med aktuella nättariffer en besparing på drygt 4 000 kronor per år. Gården bör också kunna dra nytta av att energilagret kan laddas under tidpunkter när elen är som billigast. Detta handlar dock om en mindre besparing, kanske upp till en tusenlapp per år.

LÄS MER: Statsbidrag för solceller halveras nästa år