Mjölkproduktionen skiljer sig stort mellan EU-länderna

Mjölkproduktionen har ökat markant i länder som Irland och Tyskland de senaste tio åren. Samtidigt är Sverige ett av de EU-länder där mjölkinvägningen minskat mest. Skillnaderna mellan länderna har blivit större sedan mjölkkvoterna upphörde 2015.

De senaste tio åren har Irland ökat sin mjölkproduktion med 2,7 miljoner ton. Det motsvarar Sveriges totala mjölkinvägning, som också var 2,7 miljoner under 2018.
De senaste tio åren har Irland ökat sin mjölkproduktion med 2,7 miljoner ton. Det motsvarar Sveriges totala mjölkinvägning, som också var 2,7 miljoner under 2018. FOTO: ISTOCK

Kvotsystemet upphörde i mars 2015 och därefter har EUs mjölkbönder kunnat öka sin produktion utan att riskera böter om kvoten skulle överskridas. Särskilt Irland sticker ut, som sedan mjölkkvoterna avskaffades har ökat mjölkinvägningen med 16 procent eller 1,2 miljoner ton.

Mellan 2008 och 2018 har landets mjölkproduktion ökat med 53 procent, visar siffror från Eurostat och Jordbruksverket.

Produktionskostnader

Enligt Malin Hagbardsson, näringspolitisk expert på LRF Mjölk, är en av förklaringarna lägre produktionskostnader.

– Det är billigare att producera mjölk i Irland där de generellt har lägre krav, andra regler och ett annat klimat som gör att stallarna är enklare. Sverige har högre krav och exempelvis krävs mer gedigna stallar på grund av regelverk och det svenska klimatet. Vi har över tid haft ett högre mjölkpris i Sverige än i övriga EU men vi har också högre produktionskostnader.

LÄS MER: Färdigmjölkat på Mellösa efter nio generationer

– Vi har över tid haft ett högre mjölkpris i Sverige än i övriga EU men vi har också högre produktionskostnader, säger Malin Hagbardsson, näringspolitisk expert på LRF Mjölk.
– Vi har över tid haft ett högre mjölkpris i Sverige än i övriga EU men vi har också högre produktionskostnader, säger Malin Hagbardsson, näringspolitisk expert på LRF Mjölk. FOTO: LRF MJÖLK

Ökad produktion i EU

Mellan 2008 och 2018 har kvantiteten mjölk ökat mest i Tyskland, med 5 miljoner ton. Under samma period har Irland ökat sin mjölkinvägning med drygt 2,7 miljoner ton.

Det kan jämföras med att Sveriges totala mjölkproduktion var 2,7 miljoner ton år 2018, och att produktionen sjunkit med nästan 200 000 ton sedan 2008.

I hela EU har mjölkinvägningen ökat med 22,5 miljoner ton eller 17 procent de senaste tio åren. Under 2018 producerades knappt 160 miljoner ton mjölk i EU.