Nästan dubbelt så stora barkborreskador i år

Granbarkborren har orsakat nästan dubbelt så mycket skada i år som rekordåret 2018. 7 miljoner kubikmeter skog har förstörts till ett virkesvärde på nära 3 miljarder kronor.

Karta över avverkningsanmälningar 2018-2019 kopplade till granbarkborreskador. Gult är högst koncentration.
Karta över avverkningsanmälningar 2018-2019 kopplade till granbarkborreskador. Gult är högst koncentration. FOTO: KARTA: SKOGSSTYRELSEN

Inventeringen av granbarkborrar som nyligen gjordes av Skogsstyrelsen och Södra skogsägarna visade de dystra, men föga förvånande, siffrorna: 7 miljoner kubikmeter skog i södra och mellersta Sverige har i år skadats av granbarkborren, vilket motsvarar förlorat virkesvärde av nästan 3 miljarder kronor.

”Säkerhet i siffrorna”

Södras inventering vecka 43 på de 330 övervakningsfastigheterna visade att skadorna var 10 procent större än vecka 35, det tror man inte beror på en ökning av skadorna, utan att de blivit lättare att upptäcka.

– Tillsammans med Skogsstyrelsens inventering har vi inventerat över 550 skogsfastigheter omfattande 50 000 hektar. Genom att lägga samman uppgifterna från de två inventeringarna får vi en större säkerhet i siffrorna, säger Henrik Holmberg, entreprenörs- och teknikutvecklare på Södra.

Ökade skador

De allvarligaste skadorna har hittats i östra halvan av Götaland, från Blekinge upp till Sörmland samt mellan Vänern och Vättern. Men skadorna har även ökat i de västra och södra delarnas av Södras område.

Skogsbolag svarat

Utöver inventeringen har Skogsstyrelsen låtit skogsbolag i mellersta Sverige (Värmland, Södermanland, Närke, Västmanland, Uppland och Stockholm) svara på en enkät, där 16 av 20 skogsbolag svarat.

”Undanröja hinder”

Dessutom visade inventeringen att problematiken har spridit sig norrut och omfattar nu även stora delar av Svealand.

– Jag kommer att ta kontakt med berörda myndigheter för en dialog kring hur vi gemensamt ser till att undanröja de hinder som kan finnas för att skogsnäringen ska kunna agera så snabbt som möjligt, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

LÄS MER: Kampen mot granbarkborren utökas

LÄS MER: 2,5 skogskubikmeter skadat av barkborre