Naturskyddsföreningen inte inbjudna till råd

undefined

Lysings urskog i Ödeshög.
Lysings urskog i Ödeshög. FOTO: BENGT ANDERSSON

I Oreskogarna har såväl skogsbolag som myndigheter och ideell naturvård identifierat områden med höga naturvärden och flera stora naturreservat har bildats, framförallt kring Gåsberget. Här har också skogsbolagen avsatt en yta för naturvård som är tre gånger större än naturreservaten.

Osäkerhet

Samtidigt finns det områden där det råder osäkerhet kring huruvida de bör brukas eller skyddas. Nu tar Sveaskog, tillsammans med länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, ett helhetsgrepp för att se vad de kan göra gemensamt ett projekt som heter ”Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt”.

Stor kunskap

Arbetet kommer att ske som ett projekt inom regeringens uppdrag för grön infrastruktur, vilket betyder att man bland annat tittar på de nätverk i naturen som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur. Men Naturskyddsföreningen är inte inbjuden på tåget.

– Det är tråkigt att man inte valt att ta med oss eftersom vi samlat stor kunskap om Oreskogen, säger Mattias Ahlstedt, Naturskyddsföreningens länsordförande i Dalarna.

Omdebatterat område

Projektet kommer att titta på de nätverk i naturen som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och ge svar på frågor som hur mycket hänsyn mångfalden kräver, om arters livsmiljöer kan bibehållas, stärkas och nyskapas genom hänsynsfulla skogsbruksmetoder.

Fakta: Oreskogarna

Oreskogarna är ett område på 56 000 hektar i Rättviks kommun.

Av det området äger Sveaskog 32 000 hektar.

Sveaskog har avsatt 55 procent av alla produktionsskogar i Ore som är äldre än 80 år.

I Ore finns Ekopark Ejheden på 6 900 hektar.

Källa: Sveaskog

Frågan är även vilka krav de arter som man vill bevara i landskapet i stort har, och vilka gröna vägar de behöver för att ta sig fram.

– Det står väl ganska klart att Ores skogar är ett omdebatterat område när det gäller naturvärden och möjligheter till skogsproduktion. Genom att arbeta med grön infrastruktur hoppas vi hitta nya vägar framåt för en bra balans mellan skogsbrukslagens två jämställda mål om att ge god avkastning och samtidigt bevara biologisk mångfald, säger Rune Arvidsson, distriktschef på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Läs mer: Sveaskog avverkar sparade naturskogar