Newcastlesjuka på hönsgård

Newcastlesjukan har konstaterats på en gård med 5 000 värphöns i Västra Götaland.

Newcastlesjukan har konstaterats på en gård i Mölndal. Bilden är från en annan hönsgård.
Newcastlesjukan har konstaterats på en gård i Mölndal. Bilden är från en annan hönsgård. FOTO: GÖRAN BILLESON

Newcastlesjukan har konstaterats på en gård i Mölndals kommun. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. På gården finns cirka 5 000 värphöns, skriver Jordbruksverket.

Smitta via duvor

Sjukdomen överförs genom direktkontakt mellan fåglar, och vissa typer av virus förknippas med duvpest. Under hösten har just duvpest konstaterats i Varberg och andra rapporter om döda duvor har kommit från Halland och Västra Götaland.

Läs mer: Duvpest hos duvor i Varberg

– Våra analyser visar att det virus som nu orsakat newcastlesjuka i en värphönsbesättning i Mölndal är besläktat med virus som normalt förknippas med utbrott av duvpest hos vilda duvor. Detta antyder att smittan spridits till värphönsen genom direkt eller indirekt kontakt med duvor, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

Undvik kontakter

För att undvika att smittan sprids har Jordbruksverket infört restriktioner i området.

– Såväl fågelinfluensavirus som virus som orsakar newcastlesjuka cirkulerar med viss regelbundenhet hos vilda fåglar. För att undvika smittspridning till tamfåglar är det därför alltid viktigt att se till att direkta och indirekta kontakter mellan tamfåglar och vilda fåglar undviks, säger Karin Åhl, smittskyddshandläggare vid Jordbruksverket.

Restriktioner och skyddsområde

Därför är det nu tillträdesförbud med särskilda restriktioner på gården och det innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till gården. Alla djur kommer att avlivas och gården kommer att saneras. Skyddsområdet är på tre kilometers radie kring gården och övervakningsområden på 10 kilometer i radie.

Läs mer: Övervakningsområde efter newcastlesjukan i Skåne tas bort

För att ta reda på varifrån smittan kommer och undersöka om den kan ha spridits vidare har Jordbruksverket inlett en smittskyddsutredning.

Fakta: Newcastlesjukan

Symtomen kan variera mycket, tecken på sjukdom kan vara:

· kraftigt sänkt äggproduktion

· ägg utan skal (så kallade hinn- eller skinnägg)

· äggskal med pigmentförändringar.

· nedsatt allmäntillstånd

· ökad dödlighet

· hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång (symtom från centrala nervsystemet)

· andningssvårigheter med eller utan hosta

· diarré