Ny odlingsteknik i fokus på Slätte ekodag

Demoodling av korn betat med kvävefixerande bakterier blir en av attraktionerna när Slätte ekodag hålls i nästa vecka.

Olle Ryegård, projektledare för Slätte ekodag.
Olle Ryegård, projektledare för Slätte ekodag. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Kunskapsdagen utanför Töreboda i Västergötland, som i år hålls tisdagen den 18 juni, har etablerat sig som norra Europas största i sitt slag.

Den här gången har runt 400 besökare anmält sig varav 30–40 rådgivare. Det kommer också att finnas 35 utställare på plats.

Vill ha rätt besökare

– Det viktiga är inte mängden besökare utan att det är rätt lantbrukare som kommer. Med det menar jag sådana som har stort intresse för odling. Av de som kommer brukar 30–40 procent vara konventionella lantbrukare, säger projektledaren Olle Ryegård.

Det pågår nämligen en fortsatt korsbefruktning där odlare tar till sig metoder som utvecklats för ekologisk produktion utan att själva ha ställt om.

Kvävefixerande bakterie

– Det handlar om ny teknik, nya sorter och nya insatsprodukter, säger Olle Ryegård.

I en av demorutorna testas korn betad med den kvävefixerande bakterien Cedomon, en ny produkt från Lantmännens dotterbolag Bioagri. Hela Lantmännens fält är gödslat med den nya Bioferprodukten N15 från Gyllebo gödning.

Olika sätt att etablera vallfrö

Ekologiska vallfröer är en stor bristvara och i demoodlingen går det att jämföra resultaten av olika etableringsmetoder.

Trots att försäljningsökningen av ekologiska livsmedel har avstannat finns det en stor efterfrågan på råvaror från handelsföretagen. Omställningstakten ligger fortsatt på 25 000–30 000 hektar per år och det har senaste året varit en historiskt hög betalning.

Slättareal tillkommer

– Det som är intressant i år är att det till stor del är slättareal som tillkommer. Vi räknar med att de besökare som kommer till oss representerar en odlingsareal på cirka 200 000 hektar, säger Olle Ryegård.

Bland föreläsarna märks Nils Andrésen, chef för Splendorf plantskola, som under många år har arbetat med biologiska odlingsmetoder. Flera av föreläsningarna fokuserar på hur man kan förbättra sin jordkvalitet.

– Vi brukar säga att Slätte ekodag ska bestå av till lika delar föreläsningar, fältvandringar och utbyte med andra lantbrukare under gemytliga former, säger Olle Ryegård.

LÄS MER: Ska fördubbla mullhalten på tio år