Nya arbetssätt tas fram för registrering av nyckelbiotoper

Registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan upphör när nya arbetssätt finns på plats. Det beslutade Skogsstyrelsens styrelse igår.

Skogsstyrelsen planerar upphöra med registreringen av nyckelbiotoper i samband med att skogsägares gör sina avverkningsanmälningar,
Skogsstyrelsen planerar upphöra med registreringen av nyckelbiotoper i samband med att skogsägares gör sina avverkningsanmälningar, FOTO: HELENA GOHDE

Skogsstyrelsen ska utveckla arbetssätt för en allsidig utredning av avverkningsärenden inklusive dokumentation av miljövärden. Detta för att kunna upphöra med registreringen av nyckelbiotoper i samband med att skogsägare gör en avverkningsanmälan. Beslutet följer det förslag som Skogsstyrelsen lämnade i oktober och som varit ute på remiss.

Utvecklat arbetssätt

- Beslutet innebär att styrelsen ger i uppdrag åt generaldirektören att ta fram ett utvecklat arbetssätt för en allsidig utredning vid handläggning av avverkningsanmälningar så att Skogsstyrelsen kan upphöra med att registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar senast 31 december 2020, säger Mats Wiberg, ordförande i Skogsstyrelsens styrelse i ett pressmeddelande.

När ett nytt arbetssätt är framtaget och har redovisats kan styrelsen ta beslut om att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar.

Inriktning från styrelsen

- Det är bra att vi i dag har fått en inriktning från styrelsen att fortsätta arbeta i linje med förslagen från de utredningar som gjorts. Nu finns en fast punkt att utgå ifrån, när vi ska ta fram utvecklade arbetssätt, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Även efter att registreringen upphör vid avverkningsanmälningar kommer Skogsstyrelsen fortsätta registrera nyckelbiotoper i samband med andra verksamheter, till exempel i samband med områdesskydd och i uppdragsverksamheten.

Oenig styrelse

Skälen till förslaget att upphöra med registreringen handlar främst om att det blir otydligt om registreringen ingår som en del av myndighetens tillsynsverksamhet när den sker i samband med avverkningsärenden. Tillsynen syftar till att kontrollera om lagen följs och nyckelbiotopsinventeringen regleras inte i lag. Även tilltron till tillsynsverksamheten kan ta skada om det är otydligt vad som ingår i den och vilka befogenheter myndigheten har.

Styrelsen var inte enig i sitt beslut.

Texten uppdateras.

LÄS MER: Registrering av nyckelbiotoper vid avverkning kan försvinna