Nya vägar ska inte bemötas med motstånd

Det som är rätt i dag kan mycket väl visa sig vara fel om 50 år. Men de som vill pröva andra vägar ska mötas av uppmuntran, skriver Knut Persson. 

Det finns en grundläggande osäkerhet i skogsbruket, plantor som sätts nu ska avverkas om 60-100 år. I det sammanhanget är det en stor fördel att det finns 300 000 små och medelstora skogsägare i Sverige, skriver Knut Persson i veckans ledare i Land Skogsbruk. FOTO: TT

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Det är inte så länge sedan staten i detalj försökte styra hur skogen skulle se ut. För de stora skogsägarna, staten själv och skogsbolagen, innebar det enformiga skogar där man till exempel försökte spruta bort lövträd. Familjeskogsbruket blev aldrig lika likriktat. Men den som för mycket försökte tänka själv och pröva nya saker kunde lätt få böter.


Det här är den direkta motsatsen till vad vi behöver i framtiden. När vi ser framåt är det snarare mångfald med stora olikheter som bör vara målbilden för skogen. Det gäller i stort sett alla aspekter, vilka trädslag vi använder, hur skogen sköts och när den avverkas.


Det finns en grundläggande osäkerhet i skogsbruket, plantor som sätts nu ska avverkas om 60-100 år. Hur ska vi kunna veta vad som efterfrågas då? Men till det kommer en ny sorts osäkerhet som är ännu svårare att värdera. Hur mycket varmare blir det och vad kommer det att betyda? När allting som görs av olja kan göras av skog, vilka produkter kommer skogsbolagen att göra förutom de som görs nu? Blir biobränsle ännu viktigare i framtiden, i så fall är det vara klokt att satsa på snabbväxande träd med kort omloppstid?


I det sammanhanget är det en stor fördel att det finns 300 000 små och medelstora skogsägare i Sverige. Med så många beslutsfattare blir det naturligt ganska stor variation.
Det är också viktigt att bejaka odlingsglädjen. Det är skillnad mellan att odla ettåriga växter och sköta skog som ska stå i generationer. Men det finns en grundläggande tillfredsställelse i att se växter utvecklas, bli större och att ge dem bra förutsättningar.


Det standardiserade skogsbruket vi har i dag är ganska enkelt, det finns en tydlig grundplan över vad som ska göras. Att börja gå utanför ramarna innebär att svaren inte är lika självklara. Det är svårare och kräver mer forskning och rådgivning. Här är vi bara i början på att utveckla användbar kunskap för ett mer varierat skogsbruk.


Kunskapen står inte stilla. De som använde flygplan för att spruta bort lövträd på 1970-talet följde kunskapsläget då. Även om det är svårt att se någon tydlig parallell är det mycket möjligt, kanske troligt, att någonting som vi gör i dag kommer att förvåna lika mycket om 50 år som flygbesprutningen nu gör. Det som är rätt i dag kan mycket väl visa sig vara fel.


Vanans makt är stor och det finns skäl till att vi sköter skogen på det sätt som vi gör. Därför finns det inte någon anledning att tro att det blir några snabba förändringar av skogsbruket. De flesta kommer att fortsätta med traditionellt skogsbruk. Men de som vill pröva andra vägar ska inte behöva möta motstånd utan tvärtom uppmuntran.
 

Knut Persson

Läs mer: 

Brist på visioner, mål och odlarglädje

Osäker framtid för skogsekonomin i krigstider