Oförändrat för industrin men Brexit skapar oro

Trots ett relativt gynnsamt läge blev tillväxten svag i den svenska livsmedelsindustrin under 2018, enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen.

Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal.
Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal. FOTO: JOHAN SEDENIUS

Med en stark svensk konjunktur, köpstarka hushåll och brett stöd för svenskproducerat bland konsumenterna borde volymerna ha kunnat lyfta mer, slår Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal fast i det senaste konjunkturbrevet, som summerar fjärde kvartalet och helåret 2018.

Proteinalternativ kommer starkt

Enligt företagen i industrin är de hetaste trenderna just nu lokalproducerat, hälsosamt och vegetariskt. Till det kommer den mycket snabbt växande trenden med proteinrika köttalternativ.

Livsmedelsföretagen konstaterar att de tongivande trenderna överlag är gynnsamma ur ett svenskt producentperspektiv. Samtidigt för de blågula varorna en hård kamp mot importen, som vann marknadsandelar under fjolåret.

Stor påverkan av Brexit

Storbritannien är sjätte största exportnation för svenska livsmedel och för de inhemska företag som säljer varor på den brittiska marknaden är frågan om Brexit av största betydelse.

Bland svenska livsmedelsindustriföretag som är berörda räknar hälften med att de kommer att tappa försäljning på några års sikt vid en hård Brexit.

De förberedelser svenska företag har gjort för en eventuell hård Brexit gäller främst extra pappersarbete och extra kostnader samt en översyn av långa kontrakt med kunder i Storbritannien.

Andelen som har säkrat kompetens på tullområdet eller kommit överens med brittiska legotillverkare är betydligt mindre.

Arla har förberett sig

Vid presentationen av läget för industrin deltog även Arla Sveriges VD Patrik Hansson. Hans budskap till både svenska och brittiska Arlabönder var att koncernen under lång tid har förberett sig för olika varianter av Brexit.

– Vi vet inte exakt var detta landar, men vi kommer att anpassa oss till den verklighet som råder på både kort och lång sikt, sade han.

Prispress i Europa

Patrik Hansson förutspådde att tullar på 30-40 procent kommer att få stora konsekvenser. Om färre produkter kommer in på den brittiska marknaden ska volymerna i stället säljas i övriga Europa med stark prispress som följd.

– Det kommer att variera från kategori till kategori. Vi hoppas och tror på en längre omställningsperiod, sade Patrik Hansson och pekade på att Arlas strategi i Storbritannien är långsiktiga investeringar i produktkategorier där det uppstår underskott.

LÄS MER: Osäker Brexit fick HK Scan att lägga ned i England