Olikhet skapar värdefull mångfald

Trots att skogen och ekonomin kopplad till branschen växer finns en misstro, varför? Jag tror att det grundar sig i en oro inför framtiden och klimatet, en känsla som är berättigad men utan självklar lösning. Det skriver Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen.

Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen.
Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen. FOTO: PIXABAY

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Sveriges drygt tio miljoner invånare motsvarar endast 0,13 procent av världens befolkning. Dock är vi världens femte största exportör av skogsprodukter, något som årligen omsätter drygt 220 miljarder kronor och bidrar till 120 000 jobb. Förutom skogens ekonomiska värde bidrar den också med ett ekologiskt värde. Drygt 140 miljoner ton koldioxid binds varje år i svenska skogar. Efter att avverkningar räknats bort blir det 40 miljoner ton netto.

För att sätta dessa siffror i proportion är genomsnittssvenskens konsumtionsbaserade utsläpp åtta ton per person och år, det vill säga utsläppen från alla varor och tjänster som förbrukas i Sverige oavsett var de producerats. Ett flertal studier visar samband mellan psykisk hälsa och besök i skogen. Det ger ökat välbefinnande – något som går att koppla till social hållbarhet.

För mig är skogen en plats för promenader, fika, jakt och där jag lekt som barn. Jag har läst kurser i skogsskötsel på universitetet och gått med röjsåg och planterat gran för att tjäna pengar. Jag har nyttjat skogen till fullo – för ökat välbefinnande, ekonomin och en skötsel som bidrar till den ekologiska hållbarheten.

Det är svårt att skydda områden om man samtidigt vill ha maximalt koldioxidupptag. Det är omöjligt att göra biomassa, ersätta fossila bränslen, bygga hållbara hus om inte träden får sågas ner. Men jag tycker att vi har hittat en bra balans mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i det svenska skogsbruket.

Det finns en uppfattning om att skogen kan rädda klimatet om den bara lämnas orörd. Samtidigt ställer samhället mycket av sitt hopp om grön omställning till de produkter som skogen kan bidra med. Det pågår mycket forskning om vad skogens produkter kan ersätta, men det är inte möjligt om skogen ska lämnas att förmultna på plats.

Det bästa är att bedriva skogsbruk på samma sätt som jordbruk, anpassat efter de lokala förutsättningarna och med tillit till den som har erfarenhet och kunskap. Givetvis ska vi modernisera, ta del av den senaste forskningen, arbeta med certifieringar, hitta en balans och ta hänsyn till alla hållbarhetsaspekter. Det finns en diversifiering mellan företag, skogsägare och platser – olikhet som skapar värdefull mångfald i en värdefull näring.

Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen

LÄS MER: En utmaning att vara en minoritet

LÄS MER: Alla förtjänar en andra chans