Omöjligt att dra jämnt med olika mål i kikaren

Jägarna, främst Jägareförbundet, vill inte gå med på en halvering av vildsvinsskadorna till 2025. Trots att det är vad Naturvårdsverket föreslår i sin förvaltningsplan. Det skriver Lena Johansson i veckans ledare.

Lena Johansson är politisk chefredaktör och skriver ledare i Land Lantbruk.
Lena Johansson är politisk chefredaktör och skriver ledare i Land Lantbruk. FOTO: MARIE HENNINGSSON/PRIVAT

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Till slut gick det inte längre att hålla ihop samarbetet. Bönder och jägare stod alltför långt ifrån varandra för att kunna komma överens.

Efter förra årets riksförbundsstämma bjöd LRF in jägarorganisationerna för att de tillsammans skulle ta fram en handlingsplan mot de kraftigt ökande viltskadorna, med särskilt fokus på vildsvin. Ändå var det LRF som, efter en hel del vånda, nyligen avbröt samarbetet. Gränsen för kompromisser var nådd.

Jägarna, främst Jägareförbundet, vill inte gå med på en halvering av vildsvinsskadorna till 2025. Trots att det är vad Naturvårdsverket föreslår i sin förvaltningsplan. De vill inte heller ha någon nationell reglering av vildsvinsstammen.

I argumentationen efter det avbrutna samarbetet har Jägareförbundet också hänvisat till att man inte kan gå med på LRFs krav att ta bort förbudet mot att skjuta suggor med kultingar. Att lyfta just det är inte särskilt hederlig argumentation. Det LRF, och även Naturvårdsverket hävdar, är att det inte behövs någon lag för att kultingförande sugga inte ska skjutas. Något sådant lagkrav finns inte för något annat vilt. Det regleras genom jägarnas egen etik.

Lagen mot att skjuta kultingförande sugga har i praktiken lett till att mycket få hondjur skjuts. Det är inte lätt att se vilka som är kultingförande när en hel flock grisar kommer rusande. Men för att vildsvinsstammen ska kunna hållas nere måste även hondjur skjutas. Det går inte att minska en så produktiv djurart annars.

Den nuvarande jaktlagen, från 1988, är inte heller anpassad till de betydligt större viltstammar vi har idag. Trots nuvarande jakt ökar antalet viltet kraftigt och skadorna från vildsvin och hjortar är nu så omfattande att något drastiskt måste göras. Annars går det inte längre att bedriva lantbruk i delar av Sverige. Värst drabbade är dessutom skogs- och mellanbygderna, där det öppna landskapet behövs som allra mest.

Tänkvärt är också att det samlade värdet för jakten, enligt SLU, är 4,5 miljarder per år, medan jordbrukets produktionsvärde är 57 miljarder om året, enligt Jordbruksverket. Och till det kan läggas skogens exportvärde på nästan 150 miljarder.

LÄS MER: Lena Johansson: ”Jag ser en annan bild av svensk djurhållning”