På fel sida gränsen

TV3 har ett program som heter ”På gränsen” där programledaren besöker människor som lever i gränslandet. Men nej TV3, ni är inte ”På gränsen” i ert program, ni är över den, skriver Elisabeth Hidén i sin krönika.

Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen.
Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen. FOTO: ISTOCK

I ett av avsnitten är programledaren med vid en aktion där djurrättsterrorister objudna tar sig in hos en äggproducent. De bryter sig in och tar höns. De är två personer som är kända av polisen och tidigare dömda.

Programledaren uttalar sig efteråt i en kvällstidning om att bilderna från besöket hos äggproducenten kommer att följa med honom hela livet. Det är inte omöjligt att de även kommer att följa med den drabbade lantbrukaren livet ut. Jag tror inte att någon som inte utsatts för det själv förstår hur intrång i stallarna påverkar den drabbade. Många upplever att det är precis lika obehagligt som ett inbrott i hemmet. Och jag tror att vi alla kan vara överens om att det inte är särskilt lämpligt att sända ut som kvällsmys.

Programledaren säger att han under inspelningen av programmet träffat människor som är beredda att göra sådant de verkligen tror på. Hade det inte varit bättre att träffa en bonde om man vill se en gård och prata med någon som tror på vad han eller hon gör?

TV-programmet avslutas med frågan om vi verkligen ska tillåta att djur behandlas "nästan hur som helst". Hur som helst är i detta fall en lantbrukare som följer en av världens mest omfattande djurskyddslagar. Det har forskats i 40 års tid vid SLU på inredda burar för värphöns och burarnas funktion för hönsen kontrolleras regelbundet av svenska myndigheter. Det är alltså ingen slump att burarna ser ut som de gör. Det är inte "hur som helst" - det bygger på vetenskaplig grund. Frågan man istället skulle kunna ställa sig är om vi ska tillåta att bönder behandlas nästan hur som helst.

Hur kan man som programledare få för sig att följa med två kriminella personer på en brottsrunda, handlingar som påverkar de drabbade enormt? Och hur kan en ansvarig utgivare gå med på att sända det? Det är för mig helt oförståeligt.

Straffen för den här typen av brott måste skärpas. Vi måste sluta normalisera brottslighet mot lantbrukare och respektera de lagar som redan finns. Vill vi ha ett samhälle där brott smygfilmas och sänds på TV? Dessa filmer hör hemma som bevismaterial i en rättegång, inte som underhållning i TV. Vilken typ av kriminella ska vi gulla med härnäst och på bekostnad av vems välmående och känsla av trygghet?

Programledaren ska sluta köpa ägg från höns i inredda burar. Jag kommer att sluta titta på TV3.

Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen

Fotnot: TV3 har getts möjlighet att svara på kritiken, men har inte reagerat.

LÄS MER: Olikhet skapar värdefull mångfald

LÄS MER: En utmaning att vara en minoritet