Gröna näringarna en omistlig del av samhället

 LRF vill visa att de gröna näringarna är en omistlig del av ett starkt samhälle och att vi behöver goda förutsättningar för att fortsätta med vår verksamhet att producera livsmedel, lantbrukstjänster och förnybar skogsråvara, skriver Palle Borgström.

Följa stämmoförhandlingarna på Sånga-Säby digitalt via LRFs hemsida. Öppenhet och transparens är viktigt, uppmanar Palle Borgström. FOTO: ÅSA SOMMARSTRÖM

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

När våren är som vackrast och vårbrukets allra mest intensiva period går mot sitt slut så inleds en annan viktig högtidlighet, nämligen LRFs riksförbundsstämma. Det är alltid med en särskild förväntan och stolthet som jag ser fram emot den. Ett gediget jobb från medlemmar och fullmäktige ligger bakom de motioner som vi tillsammans ska diskutera och ta beslut kring. Det är alltid en berikande upplevelse. 

Stämmotemat i år är "Konkurrenskraft är motståndskraft". LRF vill visa att de gröna näringarna är en omistlig del av ett starkt samhälle och att vi behöver goda förutsättningar för att fortsätta med vår verksamhet att producera livsmedel, lantbrukstjänster och förnybar skogsråvara. Våra kor, får och hästar betar markerna som skapar en biologisk mångfald och våra näringar bildar förutsättningar för jobb och näringsliv i hela Sverige. 

Det är ingen som vet i vilken skepnad nästa kris eller samhällsförändring kommer. Våra näringar har under de senaste åren genomlevt förödande torka, skogsbränder, pandemi, kostnadskris och krig i vårt närområde. Men vi vet att de förutsättningar som vi får nu kan skapa motståndskraft mot kommande utmaningar. För det kommer att komma nya utmaningar. Men så länge vi har bönder och skogsägare i hela landet, vet jag att vårt land är tryggare och står bättre rustat inför framtiden. 

Stämman är också en tid att stanna upp och blicka tillbaka på ett verksamhetsår. Det har hänt mycket sedan förra stämman. Vi har bytt regering och styre i flera regioner och kommuner. LRF har fått arbeta upp nya näringspolitiska kontakter och vi arbetar med att få en uppdaterad nationell livsmedelsstrategi på plats. LRFs främsta styrka är vår medlemsförankring och vår demokratiska organisation. Det är en anledning till att politiker och beslutsfattare lyssnar på oss. 

Näringspolitik och förändring tar dock tid. Men om vi jobbar tillsammans så leder arbetet så småningom till resultat. Det är så vi skapar förändring, för oss och för kommande generationer. 

På LRFs riksförbundsstämma medverkar fullmäktige på plats och företräder LRFs medlemmar. Men om du inte kommer att vara på plats på Sånga-Säby vill jag uppmana dig att följa stämmoförhandlingarna digitalt via LRFs hemsida. Öppenhet och transparens är viktigt. Och du som medlem är viktig. 

Palle Borgström, förbundsordförande LRF

LÄS MER: En ny livsmedelsstrategi måste omsättas i handling