Kor är viktiga för vår trygghet

Klimatet är en ödesfråga, inte minst för oss som jobbar med djur och natur. Därför krävs också en saklig debatt, skriver Palle Borgström.

ändå av att diskussionen och tonläget i media har förändrats om man jämför med för några år sedan, skriver LRFs förbundsordförande Palle Borgström. FOTO: KRISTINA HANSÉN

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

När ni läser det här så har vi precis avslutat regionstämmorna, en av LRFs absolut bästa högtider på året. Att se alla engagerade medlemmar ta del av varandras tankar och idéer i sociala medier ger mig en väldigt varm känsla. Vi ska vara stolta över vår folkrörelse, och vi ska ta vara på varandras engagemang. 

Ett av de ämnen som jag vet att det pratades om vid fikapauserna var den mediala debatt som vi har haft kring kor, kors klimatpåverkan och metanutsläpp under senaste tiden. Flera LRF-representanter har deltagit i media och försökt förklara kons roll i det svenska lantbruket. Jag vill passa på att skicka ett tack till alla som tar diskussionen och bidrar med nödvändig kunskap till samhällsdebatten. 

Visst är det provocerande när debattörer beskriver mina kor som ett miljöhot. Men jag slås ändå av att diskussionen och tonläget i media har förändrats om man jämför med för några år sedan. Jag vill påstå att samhällsdebatten har nyanserats och vi ser inte samma spridning av rapporteringen i sociala medier. 

Men jag vet också att vi inom lantbruket har ett starkt stöd eftersom LRF regelbundet mäter frågan. Under de senaste två åren kan vi se att sju av tio i allmänheten ser lantbruket som en del av lösningen till ett hållbart samhälle. Andelen negativa är färre än en av tio. Så vi har ett starkt stöd för det vi gör i våra branscher.  

Det har hänt mycket i vår omvärld som har tvingat våra samhällen att uppvärdera livsmedelstrygghet och självförsörjning. En ökad livsmedelsförsörjning kan mycket väl ske hand i hand med hållbarhetsfrågorna. Vi har en hållbar produktion i Sverige i en internationell jämförelse och vi har en god tillgång på mark och vatten. Vi kan producera energi i form av solenergi, biogas och biodrivmedel om de rätta förutsättningarna finns. Så vi är en del av lösningen. 

Samtidigt är frågan om metan från både idisslare och industri en fråga att ta på stort allvar. Inte minst behövs mer forskning kring hur metan fungerar så att vi i hela samhället vet vad vi kan göra för att minska onödiga utsläpp och vi på gårdarna behöver göra vår del. Men samhället måste också förstå kon i det kretslopp som den befinner sig i och vilken betydelse den har för både den biologiska mångfalden och livsmedelstryggheten i Sverige.

Klimatet är en ödesfråga, inte minst för oss som jobbar med djur och natur. Därför krävs också en saklig debatt. Och vi kommer att behöva kon, också i framtiden. 

Palle Borgström, förbundsordförande LRF

LÄS MER: Intensiv odlingssäsong i folkrörelsen pågår