”Problem att markägarna måste vänta på besked”

LRF Skogsägarna är bekymrade över att lavskrikefallet ska prövas igen i Mark- och miljödomstolen i Östersund. Man ser dock ljusglimtar i den dom som kom i går, onsdag, från Mark- och miljööverdomstolen.

FOTO: MOSTPHOTOS

Själva sakfrågan, om förekomst av lavskrika i områdena ska påverka möjligheten att avverka eller inte, ska nu tillbaks till mark- och miljödomstolen för avgörande.

– Det är ett problem att markägarna kanske måste vänta 1-2 år till på besked. Men jag ser att det finns några skrivningar i domen från Mark- och miljööverdomstolen som kan ge mark- och miljödomstolen lite vägledning, säger Gunnar Lindén, naturvårdsexpert på LRF Skogsägarna.

”Uppmanar markägarna att söka dispens”

Fram tills nu har det inte gått att söka dispens för att få avverka i ett område där det finns en art som skyddas av artskyddsförordningen. Men domen i Mark- och miljööverdomstolen öppnar upp för det.

– I domen skriver man att Skogsstyrelsens beslut kan överklagas och vid en domstolsprövning torde även frågan om det finns förutsättningar för dispens kunna behandlas, om ansökan om dispens görs hos domstolen. Jag tolkar det som att domstolen uppmanar markägarna att söka dispens som en lösning på problemet, säger Gunnar Lindén.

”Tre vägar att gå”

Artskyddsförordningen är en krånglig lagstiftning och hittills har inte prövningar i olika domstolar gjort det enklare för markägare.

– Det finns egentligen tre vägar att gå: Ansöka om dispens från artskyddsförordningen, överklaga ett beslut, stämma staten på ersättning för att man inte får avverka, säger Gunnar Lindén.

LRF Skogsägarna driver på för att artskyddsförordningen ska ses över.

LÄS MER: Lavskrikemålet: Skogsstyrelsen har rätt att besluta