Problemen med vindkraft kan minskas

Jag håller med om att det finns problem med vindkraft, men om viljan finns går de att minska betydligt. Det skriver debattören i ett svar till Carl-Wiktor Svensson.

En av fördelarna med lokalproducerad energi är också att man slipper gigantiska ledningsgator.
En av fördelarna med lokalproducerad energi är också att man slipper gigantiska ledningsgator.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

I en debattartikel i Land Lantbruk 4/22 ägnar Carl-Wiktor Svensson, riksdagskandidat för Kristdemokraterna, 97 rader åt att beskriva negativa effekter av vindkraft. KDs eget alternativ, kärnkraft, beskrivs endast med ”ny, reglerbar energi - det vill säga kärnkraft - står stadigt ekonomiskt och att landsbygden slipper exproprieras i andra länders intresse”.

Jag håller med om att det finns problem med vindkraft, men om viljan finns går de att minska betydligt. Om delar av den energiskatt som utgår på den producerade energin fick stanna i den kommun där energin produceras, så att det inte bara är enskilda markägare som får intäkter, skulle acceptansen nog bli större. Är Carl-Wiktor Svensson villig att arbeta för en sådan ändring?

Snart kan nog problemet med balanskraft minskas avsevärt. I samband med övergången till eldrivna bilar pågår ett utvecklingsarbete på batterisidan. En av fördelarna med lokalproducerad energi är också att man slipper de gigantiska ledningsgator som man ser från kärnkraftverken. Långa överföringsledningar ger dessutom stora energiförluster.

Det vore intressant om Carl-Wiktor Svensson ville utveckla sina tankar om kärnenergi lite mer. Ska det vara kärnenergianläggning likt den som är under uppförande i Finland? Var ska den byggas? Det är ju i sydöstra Sverige som vi har ett stort elunderskott. Carl-Wiktor Svensson tänker kanske gå till val på nybyggnation i Kalmar län? Och varifrån ska uranet komma? Från Sverige eller någon annanstans? Kanske Kazakstan? Hur blir det med leveranssäkerheten?

Eller vi kanske ska ha minireaktorer, så små att de kan placeras på stora pråmar? En fördel med dessa skulle vara att det också skulle kunna minska mängden avfall som måste förvaras i tusentals år. En sådan pråm kan placeras i hamnen i Kalmar. Reglerbar energi, utan problem med långa överföringsledningar. Är det en lösning som KD i Kalmar förordar?

Till sist en önskan: Tänk om alla partier detta valår kunde fokusera på sina egna konkreta förslag på lösningar på Sveriges problem.

Lennart Ohlsson

vän av lokalproducerad, förnyelsebar energi

LÄS MER: Regeringen gör fel vägval

LÄS MER: Viktigt med riktiga uppgifter om vindkraft