Regeringen: Nyckelbiotoper ska inventeras i hela landet

Hela landet ska nyckelbiotopsinventeras med start nästa år. Det vill regeringen som avsätter medel i budgeten för detta. Idén kom först från Naturskyddsföreningen.

FOTO: ROLF SEGERSTEDT

– Vi förslår en landsomfattande satsning med 20 miljoner kronor om året i tio år. Eftersom man kan tänka sig att vid en inventering så finner man skyddsvärda områden så stärker vi också medlen till områdesskydd med 250 miljoner kronor per år, säger miljöminister Karolina Skog (MP) till Land Skogsbruk.

Start 2018

Som Altinget.se var först med att berätta så ska landets skogar nyckelbiotopsinventeras med start nästa år, enligt regeringens förslag.

I stora delar av landet handlar det om att uppdatera materialet från tidigare inventeringar som gjorts på 90- respektive 00-talet. I nordvästra Sverige handlar det om att inventera för första gången. Det var i detta område som Skogsstyrelsen i våras pausade nyckelbiotopsinventeringar och sedan beslutade att arbeta med att ta fram en ny metodik för inventeringarna. Den tidigare metoden kritiserades av skogsägarhåll, medan pausen fick kraftig kritik från naturvårdsintressen.

Idén från Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen skickade i våras en skrivelse till regeringen där organisationen föreslog att en nationell nyckelbiotopsinventering skulle göras. Enligt Karolina Skog fick skrivelsen betydelse för regeringens förslag.

Hade ni kommit fram till detta förslag även utan skrivelsen?

– Det är svårt att säga, men det gjorde att idén kom upp på bordet.

Hur ser du på att en enskild organisation får så stort inflytande?

– Det är viktigt att det är ordning och reda och förutsägbarhet. Därför ser jag det som en styrka att vi ger en myndighet - Skogsstyrelsen - i uppdrag att inventera.

Nya metoden ska användas

Karolina Skog betonar att det är viktigt att den metodik som används vid inventeringen baseras på forskning och görs på ett bra sätt. Skogsstyrelsen har tidigare sagt att den nya metodiken för inventeringar ska vara framtagen i början av nästa år, och det är denna metodik som ska användas när nu hela landet ska inventeras.

– Både skogsägare och naturvårdsintressen ska ha en trygghet i att det finns kunskap som är systematiskt framtagen. Alla parter ska känna trygghet i det, säger Karolina Skog.

Många skogsägare har tidigare känt en oro inför den här frågan, en del har hamnat i kläm där man varken fått avverka eller fått ersättning, och kanske en del kommer att känna ännu mer oro nu. Vad säger du till dem?

– Det är otroligt viktigt att i de fall där man identifierar områden som har så hög kvalitet, att det finns medel för skydd. Den här regeringen har höjt anslaget tidigare och nu höjer vi ytterligare en gång, just för att skogsägare där man finner att det finns skäl att skydda skog inte hamnar i en limbosituation där man inte får pengar.

LÄS MER: MP vill ha ny nyckelbiotopsinventering (Land Lantbruk)