”Region Skåne bör stödja och stimulera traktens lantbruk”

Region Skånes allians föreslår regionstyrelsen att den beslutade definitionen på ”närproducerat”, som även omfattar hela Danmark, ska dras tillbaka. Det är verkligen hedervärt. Vi ser här ett bra exempel på att engagemang kan påverka till förändring, skriver Jeanette Elander,ordförande Sveriges Grisföretagare.

Jeanette Elander,ordförande Sveriges Grisföretagare.
Jeanette Elander,ordförande Sveriges Grisföretagare. FOTO: PER GROTH

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Ett av regionens mål är att ”närproducerade” livsmedel ska prioriteras. Enligt Region Skånes miljöprogram ska andelen ”närproducerade” och/eller ekologiska livsmedel uppgå till minst 70 procent av livsmedelsbudgeten 2020. Man har haft svårt att mäta hur mycket ”närproducerade” livsmedel man köper in, eftersom det saknats en vedertagen definition på begreppet ”närproducerat”. Region Skåne beslutade därför tidigare att livsmedel som kommer från Götaland och hela Danmark ska betraktas som ”närproducerade”.

Skåne-Blekinge grisproducenter och Sveriges Grisföretagare reagerade direkt på att hela Danmark omfattades av begreppet och skrev en debattartikel som publicerades i Sydsvenskan. Vi påtalade att Region Skåne genom sitt beslut ”skrotar den nationella livsmedelsstrategin”. Vad vi menade med det är att beslutet som regionen tog harmoniserar väldigt dåligt med den livsmedelsstrategi som riksdagen tidigare beslutat om. En strategi för jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige.

Är det då rimligt att skåningarnas skattepengar ska stimulera produktion och arbetstillfällen i andra länder? Vi anser att Region Skåne bör stödja och stimulera traktens lantbruk, en näring som nu dessutom erkänts som samhällsviktig verksamhet, istället för att genom inköp stödja danskt lantbruk och arbetstillfällen i Danmark.

Dessutom är danska bönder tillåtna att hålla djur på sätt som är olagligt för svenska bönder. Sverige har till exempel större yta per djur, lösgående djur och förbud mot att kupera grisarnas svansar. Dessutom har svenska grisproducenter under lång tid jobbat förebyggande för att få friska djur med lågt behov av antibiotika.

Med en svensk livsmedelsproduktion har invånarna möjlighet att demokratiskt påverka hur maten vi äter framställs. I andra delar av Sverige ökar de regionala satsningarna för att stärka egenförsörjningen och skapa fler arbetstillfällen. En robust och hållbar försörjningsförmåga i Sverige rustar landet för att stå emot framtida samhällsstörningar och situationer som kräver höjd beredskap.

Region Skåne skriver att den fått befogad kritik från livsmedelsbranschen som pekat på otydligheter. Det är glädjande att alliansen i Region Skåne därför föreslår att deras definition av ”närproducerat” återkallas. Regionen kommer även kontakta Sveriges kommuner och regioner, SKR, för att de ska ta fram riktlinjer för vad som kan räknas som ”närproducerat”. Frågan är ju inte bara aktuell för Skåne.

Regionen ska även bjuda in branschorganisationerna inom livsmedelsindustrin till en fördjupad diskussion inför det nya miljöprogram som ska tas våren 2021. En gemensam diskussion öppnar möjligheter att skapa den framtidstro, hållbara resurshantering och utveckling av framtidens välfärd precis som den regionala utvecklingsstrategin, Öppna Skåne 2030, säger sig jobba utifrån.

Jeanette Elander, ordförande Sveriges Grisföretagare

LÄS MER: Lantbrukspodden: ”Det slutar flera bönder i veckan och så kan vi inte ha det”

LÄS MER: Lantbrukspodden: Viltstängslet gav nya affärsmöjligheter