Rekordmånga unga lockas till de gröna näringarna

Det är glädjande att antalet ansökningar till höstens grundutbildningar vid SLU har ökat med 25 procent jämfört med förra året, skriver Tove Mellgren i veckans ledare.

FOTO: PER-OLOF STOLTZ

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Sommaren är i fullt intågande och hösten ter sig långt bort. Men på universiteten runtom i landet pågår planering för höstterminen för fullt.

Antalet ansökningar till höstens grundutbildningar vid SLU har ökat med 25 procent jämfört med förra året. Det ger en glädjande fingervisning om ett ökat intresset för utbildningar inom de gröna näringarna.

Det ökade söktrycket känns igen inom hela högskolevärlden. Fler unga söker till högskolan nu, nästan 47 000 fler jämfört med förra året, de högsta talen sedan den samordnade antagningen infördes.

Att antalet sökande till högskolan ökar är givetvis en effekt av coronapandemin och den oroliga situation som råder på arbetsmarknaden. Vi ser en arbetslöshet som växer och säsongsarbeten som tidigare varit självklara för unga försvinner.

Då är det glädjande att också Lantbruksuniversitetet ser ett ökat intresse. Samtidigt är behovet av kompetens inom de gröna näringarna brett och inte bara centrerat till de traditionella utbildningarna. Kompetens behövs från många discipliner som ekonomi, IT, kommunikation och teknik.

De gröna näringarna behöver människor som vill forska, undervisa och som vill och kan investera i företagen. I förlängningen är studenter en brygga mellan forskningen, som de får ta del av under sin utbildning, och livsmedelsproducenternas verklighet som de senare blir en del av.

Nyligen presenterade Sweden Food Arena - ett initiativ som samlar den svenska livsmedelssektorn - sin innovations- och forskningsagenda. Genom långsiktiga satsningar, ökad produktion och innovation vill näringen generera 50 000 nya jobb och öka exporten av livsmedel. Huvudfokus är forskning och innovation, där just livsmedelsindustrin halkat efter, både i relation till andra branscher men också internationellt.

Generella samhällstrender och tidsandan påverkar blivande studenter. Det ser man inte minst på att söktrycket på vårdutbildningarna ökat efter vårens pandemi då vårdpersonal, med rätta, ses som hjältar.

Vi behöver fler nyfikna och nytänkande personer in i de gröna näringarna. Då har vi bättre förutsättningar att göra verkstad av Livsmedelsstrategin.

LÄS MER: ”Svenskt jordbruk måste höras i klimatdebatten”