Rekordstora angrepp av granbarkborre

Granbarkborreangreppen efter den torra sommaren är de största som någonsin mätts upp i en inventering i Götaland. Cirka 2,5 miljoner kubikmeter skog är angripen.

Så här kan skog som angripits av granbarkborre se ut när det gått så långt att träden dött. Men än lever träden och angreppen kan vara svåra att upptäcka.
Så här kan skog som angripits av granbarkborre se ut när det gått så långt att träden dött. Men än lever träden och angreppen kan vara svåra att upptäcka. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

– Skogsägare i de berörda områdena behöver nu vara på tårna. Det gäller att ha koll på var angreppen finns och sedan kontakta sina ombud för att kunna avverka och få ut de angripna träden så fort som möjligt och därmed begränsa spridningen, säger Mats Carlén, regional skadesamordnare för Region Syd på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Mer omfattande än efter Gudrun

Redan i augusti i år gjordes bedömningen att angreppen av granbarkborren var de mest omfattande sedan åren efter stormen Gudrun 2005. Torkan gjorde granen mer mottaglig och granbarkborren trivs i värmen.

Både Skogsstyrelsen och Södra har gjort inventeringar på nästan 500 referensfastigheter i regionen från Östergötland och Västra Götaland i norr till Skåne i söder.

Inventeringarna gjordes under första halvan av november och en samlad bedömning av resultaten från dem tyder på att omkring 2,5 miljoner kubikmeter är angripet, sannolikt mer. Angreppet efter stormen Gudrun låg på 1,5 miljoner kubikmeter under det första året.

2,5 miljoner kubikmeter skog bedöms vara angripen av granbarkborrar.
2,5 miljoner kubikmeter skog bedöms vara angripen av granbarkborrar. FOTO: MATS CARLÉN/SKOGSSTYRELSEN

LÄS MER: Värre granbarkborreangrepp än befarat

Värst i östra Götaland

Störst koncentration av angrepp finns i östra delarna, främst Kalmar och Blekinge men även på småländska höglandet i Jönköpings län, i Kronoberg och delar av Skaraborg.

– Den här omfattningen har vi inte sett tidigare och läget är allvarligt. Men vi har en plan och en samordning tillsammans med skogsbruket för att möta det här, säger Mats Carlén.

LÄS MER: Svåra angrepp av granbarkborrar

Även angrepp norrut

Mycket tyder på att angreppen är omfattande även längre norrut, till exempel i Värmland, Närke och Sörmland men också längre norrut finns kända angrepp.