"Vi agerade för att gynna det svenska skogsbruket"

Det är alltid lättare att klaga på hur dåligt allting är i stället för att försöka göra någonting bättre, skriver EU-parlamentarikerna Erik Bergkvist (S) och
Jessica Polfjärd (M) i en replik. 

Emma Wiesner (C) underskattar hotet mot det svenska aktiva skogsbruket i EU, skriver EU-parlamentarikerna Erik Bergkvist (S) och Jessica Polfjärd (M). FOTO: MOSTPHOTOS

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Replik på debattartikeln ”Pinsamt att M och S sviker skogen” i Land Skogsbruk nr 39/22. 
Att Emma Wiesner (C) försöker skapa någon slags falsk motsättning mellan svenska partier som arbetar för det svenska skogsbruket hjälper ingen, allra minst svenska skogsägare. Särskilt inte när Wiesner inte verkar ha förstått hur alternativen i omröstningen faktiskt såg ut, eller medvetet väljer att misstolka dem. Det är alltid lättare att klaga på hur dåligt allting är i stället för att försöka göra någonting bättre.
Vi såg, likt Wiesner, flera problem med direktivet för förnybar energi. Oftast är den gemensamma motståndaren den låga förståelsen för det svenska skogsbruket bland våra europeiska kollegor. Därför valde vi att agera för att lindra skadan mot svenskt skogsbruk. Det innebar att vi röstade för ett förslag som var långt ifrån perfekt, men som säkerställde att biomassa inte utesluts helt. Var det optimalt? Nej, men alternativet hade varit betydligt värre. 
Om alla hade gjort som Wiesner, hade Europaparlamentet tvingats gå in i förhandlingar med medlemsländernas regeringar med en katastrofalt dålig position. Vi agerade utifrån vad som skulle gynna det svenska skogsbruket mest. 
Det är naturligtvis helt upp till Wiesner om hon vill passa på att göra en markering i ett försök att skapa en konflikt, men det vore i så fall klädsamt om hon ville förhålla sig till verkligheten. Inte minst då hennes egen partigrupp valde att sälla sig till den uppgörelse som den breda mitten, som Centerpartiet annars är så förtjust i, lyckats få till.  
Wiesner underskattar hotet mot det svenska aktiva skogsbruket i EU. Problemet är inte att det råder beröringsskräck när det gäller bioekonomi och skogen, utan snarare att europeiska politiker och byråkrater mer än gärna ger sig på det svenska skogsbruket. Exemplen i närtid är flera, såsom taxonomin, skogsstrategin och det faktum att den gröna rörelsen drar paralleller mellan avverkning i Amazonas och svenskt skogsbruk. 
Våra partier är till vardags politiska motståndare på många områden. Det gäller dock sällan i frågor som rör den svenska skogen, och vi anser att det är viktigare än någonsin att uppvisa en enad front. Centerpartiet i Europaparlamentet och dess företrädare har varit en viktig allierad i det arbetet. Vi hoppas att de även är det framöver.
 

Erik Bergkvist (S), Europaparlamentariker
Jessica Polfjärd (M), Europaparlamentariker
 

Läs mer: "Pinsamt att M och S sviker skogen"