Röd tallstekel härjar i Sydsverige

Larver av röd tallstekel angriper just nu tallskog i södra och mellersta Sverige. Flera rapporter till Skogsstyrelsen vittnar om kalätna tallar på flera håll.

Tallstekelns larver äter tallbarr, men inte färska årsskott.
Tallstekelns larver äter tallbarr, men inte färska årsskott. FOTO: KARL NILSSON

Uppgifterna om tallstekelangreppen bekräftas av forskare vid SLU, som nära följer stekelns utbredning, vilket gör att Skogsstyrelsen nu konstatera att utbrottet är stort.

– När vi ni får rapporter från så många håll kan vi slå fast att det är ett stort utbrott. Vi kan inte utesluta att den finns på många fler platser i södra Sverige, säger Skogsstyrelsens insektsexpert Gunnar Isacsson i en skriftlig kommentar.

”Titta över din skog noga”

Enligt Gunnar Isacsson är stekeln just nu i larvstadiet och äter upp trädets gamla barr, dock inte nya skott. Det ger tallar med bruna, halvätna barr och en del grenar utan barr. Trots att angreppet ser illa ut återhämtar de sig oftast. Deras motståndskraft blir dock nedsatt, vilket kan leda till sekundära angrepp av andra skadegörare.

– Vårt råd till skogsägarna är att noga titta över sin skog och ta reda på om det handlar om röd tallstekel. Är de nya skotten kvar så är det sannolikt så och då kommer tallarna vara gröna och fina igen senare i sommar. Det kan se dramatiskt ut men skogsägarna kan lugnt sitta kvar i båten, säger Gunnar Isacsson.

Här har angrepp upptäckts

Skogsstyrelsen har fått rapporter om tallstekelangrepp i Dalsland, i stora delar av östra Småland, norr om Västerås, runt Tierp i Uppland och i Värmland norr om Karlstad.