Ryskt vete svämmar över på marknaden

Vetepriserna pressas hårt av ryskt vete som svämmar över marknaden. Europeisk råvara har svårt att hävda sig i konkurrensen.

Rekordskördar av spannmål har tagits i Ryssland i år. Skörden av vete har uppskattats till över 80 miljoner ton, vilket kan jämföras med 72 miljoner ton förra året och 61 miljoner ton året innan det. Därför pumpas nu ryskt vete ut till låga priser på världsmarknaden.

– Om Ryssland ska få ut sitt stora veteberg måste de exportera hela tiden. De har inte tid att stanna upp och ligga lågt på grund av priserna. Det gör att det blir en väldigt hög prispress, säger Kenneth Normark på BM Agri.

”Sjunkit mer än tio procent”

Det europeiska vetets konkurrenskraft på världsmarknaden hämmas också av att den amerikanska dollarn har försvagats mot euron. I skrivande stund kostar en euro 1,19 dollar, i våras var kursen 1,05.

– Priserna har sjunkit med mer än tio procent i europeisk valuta sedan i våras på grund av den svagare dollarn, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.

Samtidigt har den europeiska skörden blivit bättre än vad som förväntades tidigare i år. EU-kommissionen räknar totalt med en spannmålsskörd i unionen på 298 miljoner ton. Det är cirka 3,6 miljoner ton mer än förra årets låga skörd, men mindre än den genomsnittliga skörden för de senaste fem åren. Veteskörden har skrivits upp till 139,4 miljoner ton, vilket är mer än förra säsongen, men ingen toppskörd.

”Bättre kvalitet än Tyskland”

– I ett europeiskt perspektiv så har Sverige bra kvalitet, bättre kvalitet än exempelvis Tyskland, så vi bör ha bra förutsättningar för att sälja vete på export, säger Mikael Jeppsson.

PREMIUM: Björn Folkesson: Ryska styrkan växer

Lite ljusare ser det ändå ut för maltkornet som inte lider under samma skördeprispress som vetet. Priserna har gått upp på grund av misstänkta kvalitetsproblem i viktiga odlingsområden i Tyskland, Österrike, Tjeckien och Storbritannien. Kornskörden i EU beräknas till 58 miljoner ton. Hur mycket som håller maltkornskvalitet är oklart.

Mikael Jeppsson, Lantmännen.
Mikael Jeppsson, Lantmännen. FOTO: RICKARD NILSSON

– Tio miljoner ton bör vara av maltkornskvalitet för att alla ska vara nöjda. Finns det bara 8-9 miljoner ton när man summerar skörden behåller kornet sitt värde eller kan till och med öka. Visar det sig att det blir 11-12 miljoner ton räcker det till alla och det finns inte skäl för nuvarande tilläggspremie, säger Kenneth Normark.

Osäkerhetspremie

Just nu finns det också en osäkerhetspremie i marknaden som stödjer maltkornspriset.

Septemberterminen för kvarnvete på Euronext låg i slutet på förra veckan på 153 euro per ton. Prisexempel från den fysiska marknaden i Sverige är 1 090-1 110 konor per ton för kvarnvete och för maltkorn 1350-1380 kronor per ton.

– Man ska inte ut och sälja vete till dagens låga nivåer om man inte måste. Det är bättre att lagra in ett tag i hopp om att priserna ska räta upp sig, säger Kenneth Normark.

PREMIUM: Ökad frihet med egen silo