Seger för markägarna när kraftledning måste grävas ned

Eon överklagade inte Mark- och miljödomstolens dom. Nu måste 130 kilovoltsledningen mellan Rinkaby och Kristianstad grävas ner.

FOTO: MOSTPHOTOS

I slutet på juni kom beskedet från Mark- och miljödomstolen. Brukningsvärd åkermark skulle komma att tas i anspråk i en omfattning som inte är försumbar om stolparna placeras ut för den 11,5 kilometer långa ledningen.

Dessutom konstaterade domstolen att det är sannolikt att stolparna kommer att försvåra användningen av rampbevattning och annan modern teknik.

Domen kan bli prejudicerande

LRF:s kommungrupp i Kristianstad har drivit frågan om nergrävning av ledningen sedan 2009. Med hjälp av LRF Konsult har frågan drivits ända till Mark- och miljödomstolen som gav de överklagande markägarna rätt. Eon har valt att inte överklaga domen som nu kan bli prejudicerande för liknande fall.

LÄS MER: Åkermarken vinnare i kampen mot Eon

Eon överklagar beslut om kraftledning i nordvästra Skåne