Segrade och fick staten att betala

Anders Pettersson toppar Land Lantbruks lista med de 50 personer som gjort störst avtryck under 2020. Han har drivit rätten till ersättning för skogsägare som nekats avverkning i fjällnära skogar. – Vi blev glada över ett avgörande som faktiskt blev näst intill en juridisk smäll på käften för staten, säger Anders Pettersson

Anders Pettersson har drivit rätten till ersättning för skogsägare som nekats avverkning i fjällnära skogar.
Anders Pettersson har drivit rätten till ersättning för skogsägare som nekats avverkning i fjällnära skogar. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Frågan om markägare i det fjällnära området ska få ersättning för att de nekas att avverka skog med höga naturvärden har under flera år dragits genom det svenska rättssystemet. I maj i år avgjordes till slut frågan av Mark- och miljööverdomstolen som gav markägarna rätt.

Som skogsförvaltare för Tärna-Stensele och Sorsele Övre Allmänningar stod Anders Pettersson bakom fyra av de fem mål där skogsägarna stämt staten på ersättning.

– Det är ju oerhört provocerande när staten ifrågasätter något som är så självklart. Jag menar skogen är ju något som folk här levt av väldigt länge, men helt plötsligt menar staten att det vi har huggit här är något annat än skog, konstaterar han.

När domen från Mark- och miljööverdomstolen vann laga kraft i juni fick allmänningarna ersättning på drygt 16 miljoner kronor.

– Det var stor glädje och en enorm lättnad att det äntligen var över, för det har funnits en stor oro i våra trakter även om vi som varit lite mer insatta hela tiden trodde att vi skulle vinna, säger Anders Pettersson.

Domarna om ersättning berör många svenska skogsägare. I fjällnära området finns 3250 markägare och om man även räknar den skog som ligger i nära anslutning till fjällnära skogen handlar det om sammanlagt cirka 7000 markägare.

När Tärna-Stensele och Sorsele Övre Allmänningar i september lämnade in avverkningsansökningar på stora områden skog, totalt över 8000 hektar, tvingades Skogsstyrelsen att ansöka om 360 miljoner kronor i extra budgetanslag från regeringen. Som en följd har den nyligen presenterade Skogsutredningen föreslagit att formellt skydda totalt 525 000 hektar skog med höga naturvärden i och i närheten av fjällnäraområdet.

Juryns motivering:

Förvaltare i allmänningarna som vann mot staten i fjällnära målen. Gjort stora avverkningsanmälningar i fjällnära skog som satt fingret på vilken skog som ska skyddas och vem som ska betala.

LÄS MER: De är i topp på årets 50-lista

LÄS MER: Karl Hedin om sitt avtryck på 50-listan

LÄS MER: Per Frankelius om sitt avtryck på 50-listan

LÄS MER: Ullrica Landmér om sitt avtryck på 50-listan