”Skamgrepp av generaldirektören”

Jordbruksverket försöker skjuta över skulden på landets lantbrukare. Inte en enda EU-sanktion har sin grund i att stödsökande lantbrukare skulle bryta mot stödvillkor. Det skriver Jan-Erik Andersson i sin slutreplik.

Jordbruksverket försöker skjuta över skulden på landets lantbrukare, skriver debattören.
Jordbruksverket försöker skjuta över skulden på landets lantbrukare, skriver debattören. FOTO: ISTOCK

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Christina Nordin och Mirja Hjers tar upp tre skäl till att det år efter år har gått snett i jordbruksverkets hantering av jordbrukarstöden. Att verket i åratal har haft problem med IT-systemen är väl känt. Gör nu som justitieombudsman Katarina Pålsson rekommenderat – ta fram papper och penna och gör det ni ska, sluta skyll på IT-systemen.

Det Christina Nordin och Mirja Hjers säger angående omtolkningar av EU-reglerna är näst intill obegripligt – rena rökridåer - sanktionerna är ju direkt kopplade till att verket gjort egna (felaktiga) tolkningar av regelverken. EU-domstolen har för övrigt ensamrätt på tolkningsfrågor – vänd er dit vid behov.

Men det mest fantastiska i Christina Nordins och Mirja Hjers replik, är att man vältrar över det mesta av skuldbördan på stödmottagarna, det vill säga landets bönder. De säger ordagrant:

”Det tredje skälet är att stödmottagarna inte följer villkoren för att få stöd, vilket EU upptäcker vid revisioner på gårdsnivå”.

Sanktionerna berör överhuvudtaget inte gårdsnivån. Kommissionen granskar hur medlemslandet Sverige (jordbruksverket och länsstyrelserna) genomför förvaltningen av stöden. Det är endast jordbruksverkets och länsstyrelsernas arbete som revideras. Inte i något fall granskar EU hur stödsökande lantbrukare uppfyller stödvillkoren.

På detta märkliga sätt försöker Christina Nordin och Mirja Hjers att skjuta över skulden på landets lantbrukare. Ett helt nytt grepp som aldrig hörts i debatten tidigare – ett rent skamgrepp! Inte en enda EU-sanktion har sin grund i att stödsökande lantbrukare skulle bryta mot stödvillkor.

Är regeringen verkligen tillfreds med generaldirektörens uttalanden?

Jan-Erik Andersson,

Konsult EU-bonden

Bälinge

LÄS MER: ”Reformera Jordbruksverket – dags för generaldirektören att avgå”

LÄS MER: ”Därför får Sverige sanktioner från EU”