Skärpta straff för matfusk

Efter årsskiftet kan den som fuskar med maten straffas med fängelse i upp till två år.

Brott med livsmedel omsätter stora summor. Nu skärps straffen för att göra det lättare för polis och åklagare att komma åt de kriminella.
Brott med livsmedel omsätter stora summor. Nu skärps straffen för att göra det lättare för polis och åklagare att komma åt de kriminella. FOTO: ANN LINDÉN

Den 1 januari nästa år skärps brott mot livsmedelslagen. Den ena skärpningen gäller ett återinförande av fängelsestraff på upp till två år och den andra att sanktionsavgifter införs vid mindre allvarliga överträdelser, exempelvis att starta en ny verksamhet utan att anmäla detta till kontrollmyndigheten.

Regeringsförslag i våras

Skärpningen är i linje med förslagen i en proposition som regeringen lade fram i våras.

"Det går inte att lugga en flintskallig, men det går att sätta honom i fängelse", konstaterade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Såväl regeringen som Livsmedelsverket och flera andra instanser har framhållit att brottslighet med livsmedel är så omfattande att det krävs större åtgärder och strängare straff.

Lättare att utreda brott

Med fängelse i straffskalan ökar polisens och åklagarnas möjligheter att prioritera brott mot livsmedelslagen och att genomföra utredningsåtgärder som exempelvis husrannsakan.

"Det här är en stor och positiv förändring för både konsumenterna och dessutom alla seriösa livsmedelsföretag. I dag kan man utan kännbara konsekvenser bryta mot reglerna, vilket gör att konkurrensen snedvrids och drabbar de företag som vill göra rätt", säger Jan Sjögren, avdelningschef för livsmedelskontrollen på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Internationell operation stoppade gigantiskt matfusk