Skogen och skogens produkter leder Sveriges gröna omställning

Skogen är startpunkten för den verkligt gröna omställningen, skriver Torgny Persson.

Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör Skogsindustrierna, skriver krönikor i Land Skogsbruk.
Den verkligt gröna omställningen tar sin utgångspunkt i skogen, skriver Torgny Persson. FOTO: ISTOCK

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Ett av de bestående intrycken från årets varma sommardagar på Almedalsveckan i Visby är att många branscher pratar omställning.

Den gröna omställningen lyfts fram kopplat till batterier, fossilfritt stål och en mer hållbar gruvdrift för att nämna några. Men för att citera en VD hos ett av skogsindustriföretagen: ”Alla branscher pratar omställning men det är bara skogsnäringen som redan har ställt om!”
För den verkligt gröna omställningen tar sin utgångspunkt i skogen och i processer som sedan länge till största delen drivs av fossilfri bioenergi. Skogen och dess produkter står redan idag för en stor klimatnytta.

År 2020 var den totala positiva klimatnyttan från svensk skogsnäring 93 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är betydligt högre än de samlade så kallade territoriella utsläppen i Sverige som ligger runt cirka 45 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Sveriges skog och skogsprodukter lagrar och binder alltså mer koldioxid än vad landet som helhet släpper ut – och kompenserar för Sveriges utsläpp två gånger om!

Siffran 93 miljoner ton har vi fått fram genom att använda en modell för beräkning av svensk skogssektors klimateffekt. Mängden kol som lagras i skogen läggs samman med en beräkning av hur mycket lägre utsläppen av koldioxid blir då samhället använder träbaserade produkter och bioenergi i stället för fossila alternativ. Skogssektorns egna fossila utsläpp dras från denna siffra och summan visar då den totala klimateffekten.

Men även skogsindustrin kan bli bättre. Idag är den svenska skogsindustrin till 96 procent fossilfri i sina processer. Nu återstår att fasa ut den sista andelen fossil energi ur fabriker, arbetsmaskiner och transporter.

Tillväxten av skogsråvaran kan också öka. Jag ser framför mig ett skogsbruk som är långsiktigt hållbart med tillväxt, fungerande ekosystem, biologisk mångfald och som minimerar risker för skador och bränder. Hållbarhet och tillväxt är möjligt att förena. Vi behöver öka kunskapen och forskning kommer att visa vägen.

Att ersätta fossila produkter med biobaserade och cirkulära är viktigt för den fortsatta utvecklingen. Här behövs starka forskningsprogram och nya branschöverskridande lösningar. Under Almedalsveckan hade jag förmånen att tillsammans med representanter från LRF, Livsmedelsföretagen, kemiindustrierna och textilnäringen genomföra ett rundabordssamtal tillsammans med akademin, forskningsinstitut och myndigheter om vårt förprojekt Bioimpact.

För skogen och de gröna näringarna skapar möjligheter för en mängd branschers värdekedjor. 

Skogen är startpunkten för den verkligt gröna omställningen.

Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör Skogsindustrierna

LÄS MER: Gröna näringarna kraftsamlar för framtidens innovationsprogram