Skogsägare JO-anmäler myndigheter för barkborrar

Länsstyrelsen i Kalmar, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket JO-anmäls för myndigheternas passivitet gällande bekämpning av granbarkborrar i formellt skyddade områden.

– Ansvaret om att larma angrepp i statens skogar kan inte läggas på grannmarkägare, säger Carl-Wiktor Svensson.
– Ansvaret om att larma angrepp i statens skogar kan inte läggas på grannmarkägare, säger Carl-Wiktor Svensson. FOTO: PRIVAT

Bakom anmälan står Carl-Wiktor Svensson, skogsägare i Mörlunda, och ersättare för M på Kalmarbänken i riksdagen. Han skriver i sin anmälan att myndigheternas passivitet har orsakat skada för enskilda skogsbrukare och strider därför mot grundlagen för den enskildes egendomsskydd.

Bör vidta proaktiva åtgärder

– Det allvarliga är när myndigheterna inte gör något. De borde vara skyldiga att vidta proaktiva åtgärder, alternativet kan vara att utforma en ersättningsmodell så som gjordes i Jönköpings län 2007-2015 efter de granbarkborreskador som kom efter stormarna Gudrun och Per, säger Carl-Wiktor Svensson.

Kalmar län är mycket hårt drabbat av granbarkborreskador. Markägare har kämpat hårt med att inventera, avverka och köra ut angripet virke för att förhindra ytterligare spridning.

– De flesta skogsägare har varit aktiva och eftersom skadeinsekten till stor del övervintrar i den rotstående skogen har mycket skadeinsekter kunnat oskadliggöras. Men i de naturreservat som länsstyrelsens sköter vidtogs inga åtgärder förra året, säger Carl-Wiktor Svensson.

Angrepp i 57 av 70 reservat

Länsstyrelsen hade angrepp i 57 av sina 70 reservat med barrskog i Kalmar län. I 12 av dem har man agerat under 2019, i 10 av dem efter att förtvivlade grannmarkägare tryckt på.

– Ansvaret om att larma angrepp i statens skogar kan inte läggas på grannmarkägare. De har fullt upp med att inventera och avverka i sina egna skogar.

Carl-Wiktor Svensson hoppas nu på att JO ska ta anmälan på allvar och väga in det som han anför i anmälan: Att myndigheternas brist på agerande strider mot Grundlagens kapitel 2 om egendomsskydd samt miljöbalkens reglering om rätt till ersättning.

LÄS MER: AB Karl Hedin stämmer staten för barkborreskador

LÄS MER: Skogsägare kräver ersättning efter barkborreangrepp