Skogsskadorna efter Alfrida klarnar

Bilden av skadorna efter stormen Alfrida framträder alltmer. I Stockholms län fälldes totalt cirka 300 000 kubikmeter skog och på Gotland 50 000. Det visar Skogsstyrelsen nya inventeringar.

Skogsskador på Gotland efter stormen Alfrida.
Skogsskador på Gotland efter stormen Alfrida. FOTO: JOHAN ANDERSSON, SKOGSSTYRELSEN

När det gäller Stockholms län är Roslagen, Rådmansö och områdena runt Norrtälje värst drabbat. På Gotland är det öns norra delar som drabbats hårdast.

Stormskadebesiktningen visar att det framförallt är i utsatta lägen i stormens vindriktning, längs hyggeskanter och i nygallrade skogar som det fallit träd. Skogsstyrelsens bedömning är trots allt att skadorna på skogen är begränsade.

Enskilda drabbade

Men lokalt har det fallit mycket skog och enskilda skogsägare kan då ha drabbats hårt.

– Som skogsägare bör man börja med att titta över sin skog och skapa sig en uppfattning om man har några skador och i så fall hur omfattande de är. Har man större skador är det bra att ta en kontakt med sitt ombud och sitt försäkringsbolag, säger Katrine Andersson skadesamordnare Stockholm-Gotlands distrikt i ett pressmeddelande.

Skogsskador i Stockholms län efter stormen Alfrida.
Skogsskador i Stockholms län efter stormen Alfrida. FOTO: HANNA GLÖD, SKOGSSTYRELSEN

Måste tas omhand

Skogsstyrelsen menar att om det är mer än fem kubikmeter per hektar som har blåst ner behöver det tas omhand och transporteras ut. Detta för att förebygga insektsskador från främst granbarkborre, eftersom de förökar sig i färskt barrvirke.

Är det mer än 0,5 hektar som behöver upparbetas ska även en anmälan om avverkning göras till Skogsstyrelsen.

– Det är troligtvis först i maj som granbarkborrarna förökar sig, så det finns tid att planera och samordna transporten som behöver göras av stormfällda träd, säger Katrine Andersson.

FAKTA: De fyra stormar som orsakat mest skogsskador

1. 75 miljoner m³ den 8 - 9 januari 2005, sydvästra Götaland, Gudrun.

2. 25 miljoner m³ den 22 september 1969, nordvästra Götaland

3. 18 miljoner m³ den 3 januari 1954, östra Svealand

4. 12 miljoner m³ den 14 januari 2007, mellersta och norra Götaland, Per

Källa: SMHI