Skogsstyrelsen: Använd drönare i brandbekämpning

Skogsstyrelsen och MSB uppmanar nu räddningstjänsten och andra att använda drönare för att spana efter bränder för att på så vis effektivisera räddningsarbetet. Men de får inte användas hur som helst.

FOTO: MOSTPHOTOS

Skogsstyrelsen har 80 drönare över hela landet, som inte är utnyttjade eftersom kommunerna och deras räddningstjänster trots det svåra läget inte har visat tillräckligt starkt intresse.

Billig metod

Enligt Skogsstyrelsen är drönare en bra och billig metod för att upptäcka bränder, samt att få en bild av stora bränderna är. Fler borde använda den metoden, anser Skogsstyrelsen

– I skogsbruket använder vi den här tekniken för att kunna titta ovanifrån. Jag tror att räddningstjänsten borde ha samma nytta av tekniken i operativt syfte, säger Anton Holmström, verksamhetsutvecklare på Skogsstyrelsen, till SVT Nyheter Inrikes.

Låg kostnad

Kostnaden ligger på mellan 5 000 kronor och 20 000 kronor, en låg summa jämfört med kostnaden för exempelvis en räddning eller annan utrustning.

På MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap håller med om detta, varför man har tagit fram en skrift som vägleder kommuner och andra i hur de kan använda drönare för att stödja räddningstjänsten.

– En del kommuner är vana användare och andra har inte ens övervägt det här. Det är en utmaning, säger Henrik Larsson, chef för räddningstjänstenheten på MSB, till tv-kanalen.

Ökande användning

Transportstyrelsen uppskattar att det finns 200 000 drönare i Sverige, varav cirka 10 000 används i skogs- och jordbruk, en stadigt ökande siffra. En som använder sig av drönare är Annette Eilert och hennes sambo som använder den för att övervaka sin mark. Inköpet skedde när räddningstjänsten gjorde henne uppmärksam på en brand på deras mark.

– Vi sa, det har vi ingen aning om. Brinner det hos oss, det vet vi inte det var inte vi som ringde. Så då tog jag fram min drönare, steg upp till ungefär 50 meter, och då såg jag rökpelaren. Det visade sig att det var i vår skog som det brann. Jag kunde snabbt på plats tala om för brandmännen var branden var och vilken väg som var kortast dit, säger Annette Eilertk till Sveriges Radio.

Tydliga regler

Samtidigt finns det tydliga regler för hur drönare får användas. Under pågående räddningsinsatser är det inte tillåtet att skicka upp dem. Därför varnar Skogsstyrelsen för att använda drönare under en pågående skogsbrand, då den kan störa räddningsinsatserna, särskilt helikopterflygningarna.

"Kontakta däremot gärna räddningsledaren och erbjud att ta bilder med din drönare om det kan vara till hjälp i släckningsarbetet", skriver Skogsstyrelsen på sin hemsida.

LÄS OCKSÅ: Stora vinster med drönare