Skogsstyrelsen avvaktar med eventuell överklagan

Skogsstyrelsen menar att Mark- och miljödomstolens domar visar att skogsvårdslagen behöver förtydligas. Nu ska de analysera domarna och därefter fatta beslut om en eventuell överklagan.

Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen.
Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör, menar att processen har tagit lång tid och det beklagar han utifrån hur det påverkat alla berörda.

– Nu har vi ändå de första domarna och det är viktigt för oss att få vägledning. Samtidigt visar resonemanget i dem på komplexiteten och understryker det vi länge påtalat: att skogsvårdslagen behöver ses över och förtydligas när det gäller förutsättningarna i fjällnära skog, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Samma ersättning

Mark- och miljödomstolen menar att det inte råder något tvivel om att det finns höga naturvärden på markerna och att markägarna har rätt till samma ersättning som vid bildande av naturreservat.

Det innebär en ersättning motsvarande marknadsvärdet plus 25 procent. I de här fallen blir det en ersättning på sammanlagt 18 miljoner kronor.

– Det här visar på komplexiteten. Ska man få samma ersättning fast det inte blidas något reservat. Det här är ett exempel på att Skogsvårdslagen behöver förtydligas, säger Herman Sundqvist till Land Skogsbruk.

LÄS MER: LRF Premium – Mats Ostelius: ”Skogspolitiska följetonger rullar vidare 2019”

En viktig fråga som en grund för att få ersättning har varit att utreda om avverkning i fjällnära skog är att se som pågående markanvändning eller inte i de fall som skogsägaren fått nekat tillstånd att avverka.

Domstolen gör bedömningen att den markanvändning som pågår inte kan vara något annat än skogsbruk och att besluten om nekad avverkning gör att skogsbruket avsevärt försvåras. Det saknar betydelse om det avverkats tidigare i området eller inte.

Analysera vidare

I domen förs också ett resonemang om följderna av en förnyad ansökan om att få avverka mark i ett område där ersättningen redan utgått.

– Just den frågan är något vi kommer titta särskilt på i den analys som vi nu måste göra, säger Herman Sundqvist.

I förhandlingarna är det Kammarkollegiet som företrätt staten. Tillsammans med Kammarkollegiet kommer Skogsstyrelsen nu att analysera domarna och först därefter kommer det tas beslut om en eventuell överklagan.

LÄS MER: Fjällnära målet: Markägarna vann mot staten

LÄS MER: Allt om fjällnära målet hittar du på Land Skogsbruks samlingssida