Skogsstyrelsen överklagar de fjällnära domarna

Skogsstyrelsen överklagar de fjällnära domarna till Mark- och miljööverdomstolen. Skogsstyrelsen menar att rättsläget fortfarande är oklart.

Skogsstyrelsen överklagar de fjällnära domarna till Mark- och miljööverdomstolen.
Skogsstyrelsen överklagar de fjällnära domarna till Mark- och miljööverdomstolen. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Staten har genom Kammarkollegiet valt att överklaga de så kallade fjällnäradomarna, om ersättning till markägare som nekats avverka i fjällnära skog. Enligt Skogsstyrelsens bedömning är det ett fortsatt oklart rättsläge i flera avgörande frågor. Därför behövs en vägledande dom från Mark- och miljööverdomstolen.

– Överklagandet gör att ärendena drar ut på tiden ytterligare och det beklagar jag. Ändå kan jag inte bortse från att det fortsatt är ett otydligt rättsläge och att nuvarande dom inte ger tillräckligt tydliga spelregler för inblandade aktörer. Det behövs en vägledande dom från högre instans, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör i ett pressmeddelande.

Ytterligare vägledning

Det var den 17 januari som mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt kom med fem domar där markägare som nekats avverka på grund av höga naturvärden, fick ersättning med 125 procent av marknadsvärdet, motsvarande ersättningen för naturreservat.

Tillsammans med Kammarkollegiet, som företräder staten i domstolen, har Skogsstyrelsen analyserat domarna och slutsatsen som Skogsstyrelsen drar är att det behövs ytterligare vägledning i flera avgörande frågor.

Pekar olika

Mark- och miljödomstolens domar är inte tillräckligt klargörande, enligt Skogsstyrelsens bedömning. Det handlar bland annat om hur man ska se på tillståndsplikten för avverkning i fjällnära skog. Skogsstyrelsen menar att det finns tidigare domar med viss bäring på de här frågeställningarna men de domarna pekar i olika riktning.

Flera skäl

Att Mark- och miljödomstolen, när det gäller ersättningsfrågan, skriver ”… det inte finns några klara rättsregler om vad som ska gälla i nu angivet fall”, stärker enligt Skogsstyrelsen ytterligare uppfattningen om att det behövs vägledande rättspraxis.

– Det finns sammantaget en rad skäl till varför staten i dag skickat in en överklagan, som ytterligare kommer att kompletteras senare i Mark- och miljööverdomstolen. Därefter återstår det att se om domstolen meddelar prövningstillstånd, säger Cecilia Hedman, Skogsstyrelsens chefsjurist.

Läs mer: Fjällnära målet – markägarna vann mot staten

LRF Premium. "Svidande förlust för staten"

Han fick staten på fall

LRF Premium. Domen riskerar bli dyr affär för Skogsstyrelsen

Ledare: "Skogsägarna har lidit nog – avstå från att överklaga"